Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 330-MS2-1MSG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Wyd. PWE, Warszawa 2010

2. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wyd. UW, Warszawa 2006

3. A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

Uzupełniająca:

1. R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

2. C. Van Marrewijk , International economics : theory, application, and Policy, New York : Oxford University Press, 2012

3. P. Kulpaka, Ekonomia międzynarodowa : zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania, Difin, Warszawa 2011

4. E. Chrabonszczewska, Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie, SGH, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1MSG_W01: kolokwium

1MSG_U01: kolokwium

1MSG_K01: kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze) i zaliczenie kolokwium.

Kolokwium w formie testu, zaliczenie wymaga uzyskania co najmniej 60% punktów.

Zakres tematów:

1. Międzynarodowa polityka ekonomiczna: organizacje międzynarodowe, kartele eksportowe, korporacje transnarodowe

2. Nowe teorie handlu a współczesny międzynarodowy podział pracy i handel międzynarodowy

3. Konkurencyjność międzynarodowa

4. Międzynarodowe rynki finansowe

5. Integracja ekonomiczna i walutowa

6. Cykliczność koniunktury międzynarodowej. Kryzysy finansowe

7. Kraje słabo rozwinięte we współczesnej gospodarce światowej

8. Globalizacja i problemy globalne. Zadłużenie międzynarodowe

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań, analiza danych statystycznych, prezentacje, dyskusja, praca w grupie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 201
Maksymilian Fiedoruk 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)