Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowy rynek kapitału ludzkiego 330-MS2-2MRK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Madrak-Grochowska, M. Szczepaniak, A. Szulc-Obłoza, Nierówności dochodowe a kapitał ludzki i rynek pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020.

W. Domagała, K. Woźniak, Kapitał ludzki a rynek pracy w krajach Unii Europejskiej , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016.

F. Dariusz, Ł. Jabłoński, Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami, CeDeWu, Warszawa 2016.

A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych , Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

G. Węgrzyn, Wyzwania i kierunki działań w zakresie aktywności zawodowej na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020.

M. Cisek, B. Suchodolski (red.) Determinanty i wyznaczniki ekonomiczno-społecznego rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce2017.

M. Fryczyńska, Human capital management , Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

G. Kozuń-Cieślak, Światowy rynek kapitału, Difin, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

2MRK_W01 - zaliczenie pisemne

2 MRK_W02 - zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:zaliczenie końcowy pisemne w formie opisowej w zakresie zagadnień będących przedmiotem wykładu, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Zakres tematów:

1. Kapitał ludzki – definicja i systematyzacji pojęć na poziomie gospodarki

2. Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego – aspekt międzynarodowy.

3. Inwestycje w kapitał ludzki na poziomie gospodarki.

4. Poziom i struktura kapitału ludzkiego w państwach Unii Europejskie.

5. Indeks kapitału ludzkiego w krajach UE.

6. Zróżnicowanego wpływu kapitału ludzkiego na konkurencyjność państw UE.

7. Przepływ kapitału ludzkiego w krajach UE.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. dyskusja)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)