Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 1 330-MS2-2SEM1
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003

3. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

4. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2007

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia i sposób weryfikacji

2SEM1_W01 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2SEM1_W02 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2SEM1_W03 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2SEM1_W04 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2SEM1_U01 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2SEM1_U02 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2SEM1_U03 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2SEM1_U04 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2SEM1_U05 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2SEM1_U06 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2SEM1_K01 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2SEM1_K02 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

2SEM1_K03 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia pierwszej części seminarium magisterskiego:

- opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, hipoteza badawcza, zakres badań, metody badawcze, plan pracy, literatura),

- złożenie i zaakceptowanie przez promotora pierwszego rozdziału pracy.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin studiów.

Zakres tematów:

1. Cel, zakres i przedmiot seminarium magisterskiego

2. Określenie celu pracy magisterskiej: cechy pracy, kryteria oceny merytorycznej, rola promotora

3. Powtórzenie podstawowych pojęć związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego (podstawowe metody badawcze, determinanty ich wyboru, narzędzia badawcze)

4. Zasady pisania prac naukowych, wymagania stawiane tekstowi pracy (formalne, merytoryczne, etyczne)

5. Formułowanie problemów badawczych i hipotez badawczych

6. Określenie zasad wyboru tematu pracy magisterskiej (granice wyznaczania tematyki pracy, kryteria doboru tematu)

7. Organizacja procesu pisania pracy magisterskiej, omówienie prawidłowej kolejności poszczególnych etapów pisania pracy, warsztat pracy

8. Dyskusja nad opracowywaną koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, hipoteza badawcza, zakres badań, metody badawcze, plan pracy, literatura). Akceptacja koncepcji pracy

9. Dyskusja nad przygotowanymi pierwszymi rozdziałami pracy magisterskiej i ich akceptacja.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami i tematami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 203
Henryk Wnorowski 7/11 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 219
Jerzy Grabowiecki 12/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.