Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transformacja krajów Europy Wschodniej 330-MS2-2TEW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Gomułka, Transformacja i rozwój: teoria i polityka gospodarcza, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

2. Obszar byłego ZSRR : klęska demokracji czy transformacja?, pod red. S. Gardockiego, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013

3. J. Winiecki, Transformacja postkomunistyczna: studium przypadku zmian instytucjonalnych, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2012

4. A. Åslund, Jak budowano kapitalizm: transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, FOR Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa, Książka i Wiedza, 2010.

Literatura uzupełniająca:

5. Reform and transformation in Eastern Europe, ed. by W. Łukowski and K.A. Wojtaszczyk, Warsaw University. Institute of Political Sciences, Warsaw, Dom Wydawniczy Elipsa, 1996.

6. Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, red. nauk. B. Kos, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013

Efekty uczenia się:

2TEW_W01 - egzamin

2TEW_W02 - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu. zaliczenie wymaga uzyskania co najmniej 51% punktów.

Zakres tematów:

1. Rozwój teorii transformacji gospodarczej - nurt klasyczny i inne nurty ekonomii wobec transformacji

2. Reformy rynkowe jako kluczowy element transformacji

3. Programy reform rynkowych w krajach Europy Wschodniej

4. Programy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w krajach Europy Wschodniej

5. Efekty transformacji gospodarczej w krajach Europy Wschodniej w pierwszych latach

6. Kryzys finansowy z 1998 r. jako przesłanka przyspieszenia procesu transformacji gospodarczej

7. Konkurencyjność gospodarek krajów Europy Wschodniej w XXI wieku

8. Udział gospodarek krajów Europy Wschodniej w systemie handlu międzynarodowego i międzynarodowych przepływów czynników produkcji

9. Procesy integracyjne w regionie: WNP, Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, Wspólna Przestrzeń Gospodarcza, Euroazjatycka Unia Gospodarcza

10. Perspektywy przemian gospodarczych w wybranych krajach Europy Wschodniej

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.