Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca z krajami Europy Wschodniej 330-MS2-2WEW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego, red. nauk. Ł. Wojcieszak, Poznań, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2018.

2. A. Maksimczuk, Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w dobie transformacji, integracji i globalizacji. T. 1, 2, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013.

3. A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Polska granica wschodnia w warunkach transformacji (wybrane aspekty), WSE, Białystok 2008

4. S. Stępień-Kuczyńska, M. Słowikowski, Unia Europejska a Państwa Europy Wschodniej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008

5. Polska - Wschód: polityka, gospodarka, historia, red. W. Śleszyński, A. Jodzio, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2009

6. Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008, pod red. K. Szczepanika, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2011

Literatura uzupełniająca:

7. W. Konończuk, The failure of integration. The CIS and other international organisations in the post-Soviet area, 1991–2006, Centre for Eastern Studies, Warsaw 2007, [https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_26_0.pdf].

8. A. Kalicka-Mikołajczyk, Współpraca transgraniczna pomiędzy Unią Europejską i krajami sąsiedzkimi Europy Wschodniej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, [w:] Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, pod red. R. Kusiak-Winter, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2015 [dostęp elektroniczny https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/82524#description]

9. A. Åslund, Jak budowano kapitalizm: transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, FOR Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa, Książka i Wiedza, 2010

Efekty uczenia się:

2WEW_W01 - egzamin

2WEW_W02 - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu. zaliczenie wymaga uzyskania co najmniej 51% punktów.

Zakres tematów:

1. Sytuacja polityczna i ekonomiczna państw Europy Wschodniej

2. Współpraca międzynarodowa i integracja gospodarcza w Europie Wschodniej

3. Rosja jako partner gospodarczy Polski

4. Polsko-białoruska współpraca gospodarcza

5. Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza

6. Polsko-kazachska współpraca gospodarcza

7. Stan obecny i perspektywy rozwoju stosunków gospodarczych Polski z państwami Kaukazu Południowego i Azji Centralnej

8. Rola państw Europy Wschodniej (głównie Rosji) i Kaukazu Południowego w polityce energetycznej Unii Europejskiej (w tym Polski)

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.