Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia dyscyplin naukowych - Historia chemii kryminalistycznej 310-CS1-1HUM-2
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Literatura:

1. J.Thorwald - Stulecie detektywów. Drogi i przygody kryminalistyki, Znak, 2019;

2.. J.Thorwald - Godzina detektywów. wydawnictwo Znak, 2010;

3. B.Wiłkomirski - Toksyczny świat. Zarys historii trucizn. 2015, KTN.

Efekty uczenia się:

KP6_WK2 - potrafi korzystać z literatury fachowej

KP6_UK2 w - potrafi w sposób popularny przedstawić informacje z dziedziny chemii i kryminalistyki

KP6_UU1 - uczy się samodzielnie wybranych zagadnień

KP6_KK2 - rozumie potrzebę popularno -naukowego przedstawiania zagadnień z historii chemii w tym kryminalistycznej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz dwóch prezentacji na wybrany przez studenta temat związany z historią kryminalistyki oraz historią chemii.

Zakres tematów:

- Korzenie literackie kryminalistyki - Sherlock Holmes;

- Początek policji kryminalnej - Surete i Francois Vidocq;

- Mathieu Orifla - ojciec toksykologii kryminalistycznej;

- Sprawa Marie Lafarge. Nowoczesna detekcja trucizn;

- Rozwój antropometrii kryminalistycznej - Alphonse Bertillon;

- Historia daktyloskopii.Badanie odcisków palców obecnie;

- Karl Landsteiner i grupy krwi. Rola badań krwi w kryminalistyce;

- Badanie DNA i znaczenie tych badań w kryminalistyce.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium z aktywnym udziałem studentów z wykorzystaniem rożnych źródeł wiedzy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:15 - 15:45, sala 2006
Alina Dubis 13/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)