Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia 310-CS1-3BIC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Biochemistry - Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John Tymoczko, Gregory Gatto

WH Freeman; 9th ed. 2019 oraz 8th ed. 2015 i jego tłumaczenie polskie

Biochemia, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John Tymoczko, Gregory Gatto Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. wybrane źródła internetowe i artykułu naukowe

2. Inne podręczniki Biochemii

Efekty uczenia się:

KP6_WG7 - absolwent zna i rozumie budowę związków organicznych, podstawowe zasady izolowania, oczyszczania i identyfikacji związków organicznych

KP6_UU2 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w celu podnoszenia własnych kompetencji

KP6_KK1 - absolwent jest gotów do krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: student jest dopuszczony do egzaminu po zaliczeniu laboratorium. Formy oceny: egzamin pisemny i/lub ustny z możliwością uwzględnienia ocen z laboratorium i aktywności na wykładzie.

Kryteria oceniania zgodne z przyjętym regulaminem studiów.

Zakres tematów:

1. Skład chemiczny organizmu (pierwiastki i związki życia)

a) Składniki nieorganiczne (mineralne) - Metale, ich kompleksy i niemetale.

b) Składniki organiczne - Budulcowe (główne) i funkcyjne (np. sygnałowe),

metabolity i metabolity wtórne

- lipidy proste i złożone

- aminy, alkaloidy, zw. heterocykliczne, kofaktory (witaminy) etc

- tautomeria, izomeria (w tym stereoizomeria: dia- i enancio-)

- kwasowość i zasadowość, bufory, pH, np. równanie H-H

- rola wody

- cukry proste i złożone

- nukleotydy i kwasy nukleinowe

- aminokwasy, peptydy, białka proste i złożone.

2. Przekazywanie sygnałów - receptory

3. Przebieg reakcji w organizmach

a) Przemiany energii (termodynamika)

b) kataliza (enzymy i kinetyka) - teorie i pojęcia, np. kinetyka M-M.

4. Metabolizm (cykle i przemiany metaboliczne pierwotne i wtórne)

a) Anabolizm - fotosynteza, synteza białek, synteza cukrów, tłuszczów, i innych związków organicznych

b) Katabolizm - hydroliza i „spalanie”

Metody dydaktyczne:

wyklad, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:45 - 12:15, sala 2001
Ryszard Łaźny 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)