Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w zarządzaniu 450-ZS2-1EWZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

1EWZ_WG01 Ma pogłebioną wiedzę o człowieku jako twórcy zasad etycznych i prawnych oraz jako uczestniku działalności gospodarczej (KA7_WG5) - egzamin pisemny

1EWZ_WG02 Ma pogłębioną wiedzę o normach etycznych regulujących działalność biznesową i o tworzonych na ich podstawie normach prawnych oraz o problemach związanych z przestrzeganiem tych norm (KA7_WG7) - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, testowy , w formie zdalnej. Pozytywną ocenę zapewnia zdobycie minimum 51% punktów możliwych do zdobycia. Do sumy punktów dolicza się punkty z wykładu w e-learningu.

Aby przystąpić do egzaminu należy uzyskać zaliczenie z ćwiczeń.

Punktacja:

91-100% punktów - ocena bardzo dobra

81-90% punktów - ocena dobra plus

71-80% punktów - ocena dobra

61-70% punktów - ocena dostateczna plus

51-60% punktów - ocena dostateczna

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje o etyce. Etyka a prawo. Czy można pogodzić etykę z biznesem?

2. Etyka konkurowania. Czyny nieuczciwej konkurencji jako przykłady zachowań nieetycznych.

3. Nieetyczna reklama –jako etyczny problem w biznesie

4. Korupcja jako etyczny problem konkurowania

5. Problemy etyczne w pozyskiwaniu pracowników. Problemy etyczne warunków pracy. Zachowania kontrproduktywne pracowników.

6. Poziom etyczny przedsiębiorstwa i sposoby jego podnoszenia

Metody dydaktyczne:

wykład tradycyjny, wykład w e-learningu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 204
Urszula Gołaszewska-Kaczan 51/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.