Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie procesów ekonomicznych 330-EN2-2PPE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2011.

2. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa

2008.

3. Nicolas Carnor, Vincent Koen and Bruno Tissot. Economic forecasting and policy, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Uzupełniająca:

1. Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010.

2. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006.

3. Welfe Aleksander (red.), Modele i polityka makroekonomiczna, PWE, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PPE_W01 - weryfikacja: egzamin i zadania rozwiązywane na ćwiczeniach

2PPE_W02 - weryfikacja: egzamin i zadania rozwiązywane na ćwiczeniach

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie egzaminu pisemnego testowego, 20 pytań, należy poprawnie odpowiedzieć na 11 pytań.

Do testu dopuszczone są tylko osoby mające zaliczone ćwiczenia

Skala ocen:

0-10 poprawnych odpowiedzi - 2,0

11-12 poprawnych odpowiedzi - 3,0

13-14 poprawnych odpowiedzi - 3,5

15-16 poprawnych odpowiedzi - 4,0

17-18 poprawnych odpowiedzi - 4,5

19-20 poprawnych odpowiedzi - 5,0

Zakres tematów:

Wprowadzenie do prognozowania. Podstawowe pojęcia - 1h

Przegląd metod prognozowania w oparciu o szeregi czasowe (metody naiwne i średniej ruchomej, wygładzanie wykładnicze, modele

tendencji rozwojowej, modele składowej periodycznej, modele autoregresyjne, ARMA i ARIMA) - 4h

Metody heurystyczne i prognozowanie ostrzegawcze - 1h

Zastosowanie prognozowania w przedsiębiorstwach - 1h

Prognozowanie w oparciu o modele ekonometryczne - 1h

Inne metody prognozowania (scenariusze, metody wielowymiarowe) - 1h

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i elementami dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 9:50 - 10:41, sala 301
Paweł Piątkowski 74/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.