Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie 450-ZS2-2XZPP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin uznaje się za zaliczony po uzyskaniu co najmniej 50% + 1 punktów.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Istota i cele zarządzania podatkami: otoczenie podatkowe przedsiębiorstwa, ryzyko podatkowe i sposoby jego ograniczania: 2 h.

2. Konstrukcja podatku dochodowego w Polsce: ogólna charakterystyka form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych i prawnych: 4 h.

3. Zarządzanie podatkami dochodowymi – podstawowe instrumenty kształtowania ciężarów podatkowych: 5 h.

4. Zarządzanie podatkiem od towarów i usług (VAT): ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług, wpływ podatku VAT na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, szczególne rozwiązania w VAT dla małych i średnich przedsiębiorstw: 4 h.

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujące studentów do zadawania pytań) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 304
Adam Wyszkowski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.