Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia środowiska 330-ES1-1ESR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

2. Mankiw N. G., Taylor M. P., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

3. Jeżowski P., Metoda wyceny warunkowej [w:] P. Jeżowski (red.), Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i

zdrowia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 119-134.

Literatura uzupełniająca:

1. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

2. Żylicz T., Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013.

3. Kiełczewski D., Poskrobko T., Matel A., Choice architecture in sustainable consumption policy, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 2017,

nr 5(89), s. 36-50

Efekty uczenia się:

ESR1_W01– ocena pracy grupowej, w tym wykonania case study

ESR1_W02 - ocena pracy grupowej, w tym wykonania case study

ESR1_U01– case study, projekt edukacyjny

ESR1_U02 – ocena pracy grupowej, w tym wykonania case study

ESR1_K01 – udział w dyskusji na zajęciach, case study

ESR1_K02 – udział w dyskusji na zajęciach, case study

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze).

Na zaliczenie ćwiczeń składają się następujące formy aktywności:

studia przypadków,

zadania wykonywane w grupach na platformie MS Teams,

kolokwium zaliczeniowe realizowane na platformie Blackboard,

Termin poprawkowy w przypadku nie zaliczenia przedmiotu: (odnosi się do studentów, którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów ogółem ) zaliczenie przedmiotu JEDYNIE na podstawie kolokwium zaliczeniowego na platformie Blackboard w formie zadań otwartych

Termin poprawkowy pozwala jedynie na zaliczenie przedmiotu - maksymalna ocena DOSTATECZNY

Zakres tematów:

1. Środowisko naturalne oraz usługi środowiska w teorii ekonomii. Główne problemy środowiska - praca w grupach (4h)

2. Źródła danych o stanie środowiska (2h)

3. Metoda wyceny warunkowej - case study (4h)

4. Środowiskowe efekty zewnętrzne, internalizacja środowiskowych efektów zewnętrznych – twierdzenie Coase’a i podatek Pigou - case study (4h)

5. Dobra publiczne – gra ekonomiczna (2h)

6. Uklubowienie dóbr publicznych – case study (2h)

7. Zasoby odnawialne i nieodnawialne w gospodarce, dyskontowanie a zasoby nieodnawialne - e-learning (2h)

8. Instrumenty realizacji polityki ochrony środowiska - dyskusja, praca w grupach (2h)

9. Opłaty środowiskowe - obliczenia (4 h)

10. Powtórzenie i sprawdzenie poziomu opanowania materiału (4 h)

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda case study, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/26 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
0/26 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
0/26 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
0/26 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
0/26 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
0/26 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
0/26 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
0/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.