Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna I 330-EN1-1TEI1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

2. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage

2. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

3. Sokół M.: Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009.

4. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok

2011

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

1TEI1_U01 Potrafi przy pomocy odpowiedniego oprogramowania rozwiązywać zadania umiejętnie analizując przy tym, m.in. materiały elektroniczne jako źródło danych do ich przygotowywania KP6_UO1 - kolokwium

1TEI1_U02 Potrafi samodzielnie, przy wykorzystaniu różnych technik informacyjnych uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz przygotować prezentacje multimedialne na zadany temat KP6_UK1 - praca indywidualna i grupowa

1TEI1_U03 Potrafi pracować w grupie przy rozwiązywaniu problemów wykorzystując odpowiednie oprogramowanie komputerowe KP6_UO2 - praca grupowa

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, wykonanie pracy projektowej i uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy praktycznej przy komputerze wykorzystującej oprogramowanie MS OFFICE (kolokwium).

Punktacja do zdobycia:

aktywność: 12 pkt

praca grupowa: 4 pkt

kolokwium: 20 pkt

Przedmiot zaliczany jest od 19 pkt.

Skala ocen:

5 (91% -100%)

4.5 (81% - 90%)

4 (71% - 80%)

3.5 (61% - 70%)

3 (51% - 60%)

Nieobecności:

- dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień z technologii informacyjnych

2. Podstawowe operacje w edytorze tekstu Word

3. Korespondencja seryjna w edytorze tekstu Word

4. Analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel

5. Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel

6. Wykresy w arkuszu kalkulacyjnym Excel

7. Automatyzacja pracy

8. Praca z PowerPointem

9. Wykorzystanie sieci Internet.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, konsultacje, praca projektowa, aktywność.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 133
Angelika Andrzejczyk 23/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 133
Angelika Andrzejczyk 25/ szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 8:00 - 9:45, sala 133
Angelika Andrzejczyk 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.