Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka w zarządzaniu 450-ZN1-1IWZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007, Helion, Gliwice 2007

2. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Wolter Kluwerbusiness, Kraków 2007

3. S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia, PWN, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

2) Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych,

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 450-ZS1-1IWZ, w cyklu: 2020, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 4 10.02.2021 09:06

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013

3)Dave Chaffey , Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

4) N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych,

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014

Efekty uczenia się:

KA6_WK6 Zna standardowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych P6S_WK

(zaliczenie w formie testu)

UMIEJĘTNOŚCI

KA6_UW2 Potrafi wykorzystać zasoby baz danych pozyskiwanych z systemów informatycznych i sieci Internet i stosuje właściwe techniki

z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Access P6S_UW(zaliczenie w formie testu)

KA6_UU1 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności P6S_UU(zaliczenie w formie testu)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zaliczenie wykładu w formie testu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do terminologii związanej z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu

2. Systemy inteligentne w zarządzaniu

3. Wykorzystania aplikacji bazodanowych w zarządzaniu

4. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

-Wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.