Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowania organizacyjne 450-ZN1-1ZOR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2012.

Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2014.

Kuc B.R., Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2009. Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane

koncepcje, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.

S. P. Robbins Essentials of organizational behavior, Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2003

J. Litwiński, U. Sztanderska, Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach, PARP, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Student:

ZAO_W1 ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących pomiędzy członkami organizacji, zarówno w relacji kierownik – pracownik,

jak i pracownik – pracownik (KA6_WG1) (egzamin pisemny)

ZAO_W2 ma podstawową wiedzę o pracowniku jako uczestniku organizacyjnych struktur społecznych oraz kierowniku jako kreatorze i

uczestniku tych struktur (KA6_WK5) (egzamin pisemny, kolokwium pisemne)

ZAO_W3 posiada wiedzę o społecznych zasadach funkcjonowania organizacji oraz o przyczynach ich przebiegu i zmian, a także

konsekwencjach, które mogą za sobą pociągać (KA6_WK7) (egzamin pisemny)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - Test wiedzy na platformie Blackboard złożony z 15 pytań zamkniętych. 8-9 prawidłowych odpowiedzi - ocena: dst. 10- dst plus 11-12 - db 13 - db plus 14-15 - bdb.

Zakres tematów:

Tematyka przedmiotu:

1) Istota zachowań organizacyjnych

2)Postawy i zachowania indywidualne członków organizacji

3) Zespoły i grupy w organizacji

4) Wpływ komunikacji na zachowanie w grupie

5) Zarządzanie konfliktem w organizacji

6) Proces uczenia się organizacji. Zmiany i doskonalenie organizacji

7) Mobbing w organizacji i syndrom wypalenia zawodowego

8) Kultura organizacji w dobie wielokulturowości

9) Etyka zachowań w organizacji

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.