Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów informatycznych 420-ES1-3PSI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

- Zna podstawowe problemy i rozwiązania dotyczące projektowania, implementowania i wdrażania systemów informatycznych. KA6_WG2, KA6_WG4

- Zna metody i narzędzia powszechnie wykorzystywane do modelowania systemów i badania ich właściwości (wydajności, niezawodności, jakości). KA6_WG2, KA6_WG4

- Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się. KA6_UU1, KA6_UU2

Metody sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się (wykład):

- sprawdzian pisemny/ustny

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia (wykład):

- uzyskanie ponad 50% osiągalnych punktów

Studenci nie mogą ubiegać się o zaliczenie wykładu, gdy nie zaliczyli wcześniej zajęć towarzyszących.

Zakres tematów:

01. Architektury systemów informatycznych: znane podejścia i ich właściwości.

02. Sposoby oceniania systemów pod względem wydajności, niezawodności i zużycia zasobów.

03. Jakość kodu źródłowego. Dobre praktyki programistyczne. Refaktoryzacja. TDD.

04. Modularyzacja kodu/oprogramowania. Dostosowanie kodu do wielokrotnego użycia. Projektowanie bibliotek i interfejsów programisty aplikacji (API).

05. Projektowanie serwerów/usług.

06. Testowanie systemów rozproszonych.

07. Zagadnienia projektowania systemów związane z sieciami.

08. Wprowadzenie do inżynierii GUI/UX.

09. Narzędzia i standardy do wspomagania projektowania systemów.

10. Wprowadzenie do prototypowania systemów wbudowanych.

11. Własność intelektualna i licencjonowanie oprogramowania.

Metody dydaktyczne:

Wykład (30h), prezentacja, dyskusja, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:00 - 10:30, sala 2006
Marek Parfieniuk 10/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)