Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów informatycznych 420-ES1-3PSI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

- Potrafi ocenić dokumentację projektową oraz wyniki implementacji nieskomplikowanego systemu informatycznego. KA6_UK1, KA6_UW6

- Potrafi sporządzić projekt prostego systemu informatycznego i zaimplementować go w wybranej technologii, pracując w grupie. KA6_UO1, KA6_UW11

- Potrafi przygotować raport i prezentację przedstawiające wyniki projektowania i implementowania systemu informatycznego. KA6_UK1, KA6_UW6

- Umie pracować w zespole. KA6_UO1

Metody sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się (laboratorium):

- ocenianie sprawozdań pisemnych/ustnych z wykonania prac

- sprawdzanie kodu źródłowego i działania programów

- obserwowanie studentów podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- ocenianie wyników prac (poprawności, terminowości, samodzielności),

- ocenianie aktywności podczas zajęć.

Kryteria zaliczenia:

- uzyskanie ponad 50% punktów osiągalnych za zadania

- aktywność podczas zajęć

Składowe oceny końcowej:

- oceny za wykonanie zadań 90%

- oceny za aktywność podczas zajęć 10%

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 20% zajęć.

W razie większej liczby opuszczonych godzin należy odpracować je podczas konsultacji.

Zakres tematów:

- Projektowanie wybranego praktycznego systemu informatycznego lub aplikacji

- Implementowanie i testowanie systemu/aplikacji z użyciem preferowanych technologii

- Opracowanie sprawozdania i prezentacji przedstawiającej wyniki prac

Metody dydaktyczne:

Laboratorium (15 h), projekt, sprawozdanie, prezentacja, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:45 - 11:30, sala 1010
Marek Parfieniuk 10/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)