Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja środowiskowa 320-BS1-1EDU
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Potyrała K. (red.) 2011 - Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

2. Domka L. 2001 – Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. PWN, Warszawa

3. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej Ministerstwo Środowiska Warszawa 2001

4.Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

https://www.oecd.org/poland/Better-Policy-Series-Poland-Nov-2017-PL.pdf

5.The Economic Cost of Climate Change in Europe:

Synthesis Report on State of Knowledge and Key Research Gaps

https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2018/2811-coacch-review-synthesis-updated-june-2018.pdf

Efekty uczenia się:

Student potrafi stosować terminologię naukowa do opisu zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji KA6_UK8

Student potrafi rozpoznawać gatunki roślin dzikich i użytkowych charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione KA6_UW4

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca ocena udziału studentów w zajęciach terenowych (prowadzonych obserwacji, udziału w rozmowie, opracowanych sprawozdań). Pozytywne zaliczenie sprawozdania (KA6_UW4, KA6_UK8 )

2. Pozytywna zaliczenie opracowanej gry terenowej lub przystanków do ścieżki przyrodniczej (KA6_UK8)

Obecność na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Formy edukacji nieformalnej prowadzone przez wybrane instytucje (ośrodek edukacji przyrodniczej, ogród zielarski, muzeum przyrodnicze i in.).

2. Metody i sposoby popularyzacji wiedzy środowiskowej w społeczeństwie. Gry terenowe i ścieżki dydaktyczne w popularyzacji wiedzy środowiskowej

Metody dydaktyczne:

Wyjazd studyjny.

Metody: Obserwacje terenowe, rozmowa ze studentami, prace terenowe (podczas zajęć studenci pracują w zespołach), konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 14:15 - 16:30, sala zaj-ter
Alina Stankiewicz 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.