Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata zwierząt cz.2 320-BS1-1RSZ2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Błaszak C. (red.) 2015. Zoologia. Szkarłupnie – płazy. PWN

2. Błaszak C. (red.) 2020. Zoologia. Ssaki. PWN

3. Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW

4. Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN

5. Fennessy et al., Multi-locus Analyses Reveal Four Giraffe Species Instead of One, Current Biology (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2016.07.036

6. Jura C. 2004. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN

7. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność strunowców, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych gromad (KA6_WG1)

2. Student charakteryzuje budowę zewnętrzną i wewnętrzną przedstawicieli poszczególnych gromad strunowców (KA6_WG2)

3. Student zna i rozumie prawidłowości ewolucji kręgowców (KA6_WG4)

4. Student zna aktualne doniesienia filogenetyki molekularnej dotyczące systematyki kręgowców (KA6_WG6)

5. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy dotyczącej zoologii kręgowców i różnorodności fauny na świecie (KA6_UW7)

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

KA6_WG1, _WG2, _WG6, _UW7 - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie do egzaminu: pozytywna ocena zaliczenia laboratorium. Zaliczenie przedmiotu: pozytywna ocena z egzaminu pisemnego

(pytania testowe)

Zakres tematów:

1. Systematyka strunowców. Charakterystyka półstrunowców. Cechy strunowców. Charakterystyka osłonic. Strunogłowe – budowa lancetnika. Cechy śluzic. Cechy kręgowców. Charakterystyka kręgowców bezszczękowych na przykładzie minogów.

2. Ryby: przystosowania w budowie i biologii do środowiska wodnego;

przegląd systematyczny – gromady: tarczowce, ryby chrzęstnoszkieletowe, fałdopłetwe, promieniopłetwe, mięśniopłetwe. Filogeneza ryb.

3. Płazy: pochodzenie czworonogów lądowych; wyjście kręgowców na ląd; pierwsze płazy – labiryntodonty; cechy płazów współczesnych; rozmnażanie i rozwój; przegląd systematyczny – płazy beznogie, ogoniaste i bezogonowe.

4. Gady: charakterystyka owodniowców; cechy gadów; systematyka gadów; gady mezozoiczne i współczesne; ewolucja i wymarcie dinozaurów.

5. Ptaki: charakterystyka gromady; przystosowania ptaków do lotu;

modyfikacje budowy ptaków; rozmnażanie i rozwój, pochodzenie ptaków; systematyka ptaków.

6. Ssaki: pochodzenie ssaków od gadów ssakokształtnych; cechy budowy ssaków; zróżnicowanie morfologiczne; rozmnażanie i rozwój; systematyka.

7. Ssaki: radiacja adaptacyjna ssaków, przegląd systematyczny rzędów ssaków współczesnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład, pokaz, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 12:00 - 13:30, sala 2060
Anetta Borkowska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)