Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata zwierząt cz.2 320-BS1-1RSZ2
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Berger L. 2000. Płazy i gady - polski klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Głowaciński Z., Sura P. 2018. Atlas płazów i gadów Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Czarnecki Z., Dobrowolski K.A., Jabłoński B., Nowak E. 1991. Ptaki Europy. ELIPSA, Warszawa.

4. Pucek Z. 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Jędrzejewski W., Sidarowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk Białowieża.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia badań terenowych (KA6_WK9)

2. Student potrafi zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania bioróżnorodności fauny kręgowców oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW2)

3. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne kręgowców i rozpoznawać gatunki zwierząt kręgowych Polski, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4)

4. Student potrafi planować i organizować pracę własną i grupy podczas wykonywania badań terenowych (KA6_UO9)

5. Student jest gotów do wykazywania kreatywnej podstawy w rozwiązywaniu problemów wynikłych podczas badań terenowych (KA6_KO2)

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

KA6_WK9, _KO2 - bieżąca kontrola pracy studentów dokonywana w trakcie wykonywania poszczególnych zadań w terenie

KA6_UW2, _UW4, _UO9, _KO2- sprawozdanie przygotowane na zakończenie zajęć terenowych

KA6_UW4 - test z rozpoznawania krajowych gatunków kręgowców

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca kontrola i ocena stanu wiedzy studentów dokonywana w trakcie wykonywania poszczególnych zadań w terenie.

2. Obecność studenta na zajęciach terenowych.

3. Ocena sprawozdania przygotowanego przez studentów na zakończenie zajęć terenowych.

4. Ocena z testu rozpoznawania krajowych gatunków kręgowców.

Warunkiem zaliczenia zajęć terenowych jest pozytywna ocena z przygotowanego sprawozdania oraz praktyczne zaliczenie (test) z rozpoznawania wybranych gatunków kręgowców.

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć terenowych, wymagania, zasady bezpieczeństwa.

2. Identyfikacja w terenie krajowych gatunków płazów po cechach morfologicznych.

3. Identyfikacja w terenie krajowych gatunków gadów po cechach morfologicznych.

4. Identyfikacja w terenie krajowych gatunków ptaków po cechach morfologicznych.

5. Identyfikacja w terenie krajowych gatunków ssaków po cechach morfologicznych i pozostawionych śladach bytowania.

Metody dydaktyczne:

Obserwacja w terenie krajowych gatunków kręgowców i identyfikacja gatunkowa na podstawie cech morfologicznych z wykorzystaniem kluczy do oznaczania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 12:00 - 14:15, sala zaj-ter
Krzysztof Deoniziak 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)