Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do entomologii sądowej 320-BS1-3WES
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaczorowska E., Draber-Mońko A. 2010 (2013). Wprowadzenie do entomologii sądowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Gennard D. 2012. Forensic entomology. An introduction. Second edition. Wiley-Blackwell.

https://www.researchgate.net/publication/49704075

3. Błaszak Cz. 2011. Zoologia. Stawonogi. Tom 2(1). PWN Wydawnictwo Naukowe.

Literatura uzupełniająca:

1. DiMaio V. J., DiMaio D. 2008. Medycyna sądowa. Edra Urban & Partner Wrocław.

2. Benecke M. 2001. A brief history of forensic entomology. .Forensic Science International 120(1-2): 2-14, https://doi.org/10.1016/S0379-0738(01)00409-1

3. Skowronek R., Chowaniec Cz. 2010. Polska entomologia sądowa – rys historyczny, stan obecny i perspektywy na przyszłość. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 60(1):55-8. https://www.researchgate.net/publication/49704075

4. Skowronek R. 2012. Wykorzystanie entomologii w kryminalistyce i medycynie sądowej". In: Problemy środowiska i jego ochrony. Tom 20. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego https://www.researchgate.net/publication/235247544

5. Matuszewski S. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci w lasach Polski. Część 1: Wprowadzenie. Problemy Kryminalistyki, 267: 5-17. https://problemykryminalistyki.pl/pliki/dokumenty/matuszewskikatalogowadowprzydatnychczi.pdf

6. Matuszewski S., Szpila K. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci w lasach Polski. Część 2: Muchówki (Insecta: Diptera). Problemy Kryminalistyki, 268: 26-38. https://problemykryminalistyki.pl/pliki/dokumenty//matuszewskiszpilakatalogowadowprzydatnychczii.pdf

7. Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski Sz. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci w lasach Polski. Część 3: Chrząszcze (Insecta: Coleoptera). Problemy Kryminalistyki, 269: 5-21. https://problemykryminalistyki.pl/pliki/dokumenty//matuszewskibajerleinkonwerskikatalogowadowcziii.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna różnorodność organizmów związanych z różnym typem zwłok w różnych środowiskach (KA6_WG1)

Umiejętności:

2. Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne i terenowe w celu wykonania badań terenowych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1)

3. Student potrafi identyfikować bezkręgowce związane z zwłokami(KA6_UW4)

4. Student potrafi pracując zarówno indywidualnie jak i zespołowo stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_UO11)

Kompetencje społeczne:

5. Student jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zadań pracując w grupie (KA6_KR6)

Sposoby weryfikacji:

KA6_WG1, KA6_UW1, KA6_UW4, KA6_UO11, KA6_KR6 - prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena z prezentacji ustnej.

Zakres tematów:

1. Etapy sukcesji różnego typu zwłok eksponowanych w różnych środowiskach.

2. Czynniki wpływające na faunę zwłok.

3. Metody określania PMI.

Metody dydaktyczne:

Prace terenowe, projekt, obserwacja, pomiar, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 11:00, sala zaj-ter
Agata Kostro-Ambroziak 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)