Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Diagnostyka molekularna 320-BS2-2PDW12
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 24
Literatura:

1. Bal. J. (red.) 2013. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Nowe Wydanie. PWN Warszawa.

2. Aktualne publikacje naukowe w dziedzinie, w tym z czasopisma Journal of Molecular Diagnostics, Nature, Science i in.

3. https://www.centerforhealthsecurity.org/resources/COVID-19/molecular-based-tests/#sec1-detect

Efekty uczenia się:

1. Student wyjaśnia zasady działania poszczególnych metod diagnostyki molekularnej. (KA7_WG6)

2. Student charakteryzuje wady i zalety poszczególnych metod diagnostyki molekularnej oraz zna ich zastosowanie, w tym platformy GTR NCBI . (KA7_UW2) - weryfikacja umiejętności użycia platformy GTR NCBI podczas konsultacji.

3. Student zna sposoby pokłębionej molekularnej identyfikacji taksonów zwierząt, roślin i grzybów, osobników w obrębie gatunku oraz genów z prób biologicznych i środowiskowych. ( (KA7_WG2)

4. Student zna znaczenie oraz potrafi wymienić przykłady i zasady działania metod diagnostyki chorób genetycznych, nowotworowych, chorób zakaźnych i patogenów, w tym epidemiologii molekularnej. (KA7_WG2)

5. Student zna założenia medycyny spersonalizowanej. ( (KA7_WG2)

6. Student wymienia podstawie testy diagnostyczne i zna aparaturę służącą do ich wykonywania. (KA7_WG6)

7. Student jest świadomy możliwości badawczych i aplikacyjnych, jakie dają narzędzia diagnostyki molekularnej jak i ograniczeń. (KA7_WG6).

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się KA7_WG2, WG6, UW2: zaliczeni pisemne treści z wykładów, pytania otwarte i zamknięte.

Podczas konsultacji ustnych - sprawdzanie, czy student zna i potrafi uzyskiwać informacje z platformy GTR NCBI (KA7_WG6).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów uczenia się KA7_WG2, WG6, UW2: zaliczeni pisemne treści z wykładów, pytania otwarte i zamknięte.

Podczas konsultacji ustnych - sprawdzanie, czy student zna i potrafi uzyskiwać informacje z platformy GTR NCBI (KA7_WG6.)

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

Wykłady:

1. Podstawy, założenia i możliwości diagnostyki molekularnej. Cele i rodzaje testów do diagnostyki molekularnej.

2. Narzędzia diagnostyki molekularnej w identyfikacji taksonów, osobników oraz genów (test diagnostyczny w sensie naukowym).

3. Sposoby identyfikacji gatunków roślin, zwierząt i grzybów z materiału biologicznego oraz próbek środowiskowych.

4. Założenia i przykłady analiz z zakresu genomiki środowiskowej.

5. Diagnostyka molekularna jako narzędzie do identyfikacji chorób genetycznych, analiza molekularna chorób kompleksowych, komórek nowotworowych, patogenów i chorób zakaźnych oraz czynników infekcyjnych, w tym SARS-Cov-2. Założenia i możliwości epidemiologii molekularnej.

6. Medycyna spersonalizowana w erze genomiki, elementy nutrigenetyki

7. Rodzaje i typy testów genetycznych oraz zaawansowana aparatura i koncepcje służące diagnostyce molekularnej w XXI wieku, w tym diagnostyka mutacji mtDNA.

8. Analiza GWAS.

9. Zasoby, przeglądanie i możliwości bazy Genetic Testing Registry (GTR) oraz przegląd stanu diagnostyki molekularnej w Polsce, w tym strony internetowej PTGC.

Metody dydaktyczne:

Wykład stacjonarny, wykład problemowy, pokaz - animacje komputerowe ze stron www podczas wykładu, przegląd literatur.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosław Ratkiewicz 23/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.