Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Podstawy komunikacji zwierząt 320-BS2-2PDW4
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 12
Literatura:

Bradbury JW, Vehrencamp SL. 2011. Principles of animal communication, 2nd ed. Sinauer

Davies NB, Krebs JR, West SA. 2012. An introduction to behavioural ecology, 4th edition. Wiley

Brumm H. 2013. Animal Communication and Noise. Springer

Aubin T, Mathevon N. 2020. Coding strategies in vertebrate acoustic communication. Springer

Hedwig B. 2014. Insect hearing and acousitc communication. Springer

Cocroft RB, Gogala M, Hill PSM, Wessel A. 2014. Studying vibrational communication. Springer

Ladich F. 2015. Sound communication in fishes. Springer

Bee MA, Miller CT. 2017. Psychological mechanisms in animal communication. Springer

Hill PSM, Lakes-Harlan R, Mazzoni V, Narnis PM, Virant-Doberlet M, Wessel A. 2019. Biotremology: Studying Vibrational Behavior. Springer

Efekty uczenia się:

1. Student wskazuje problemy funkcjonowania zwierząt w różnych środowiskach (KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG3) .

2. Student wskazuje modyfikacje procesów fizjologicznych niezbędne do życia w danym środowisku (KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG3, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW7).

3. Student wyjaśnia zależność pomiędzy środowiskiem a działaniem narządów i układów fizjologicznych (KA6_WG1, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW7).

4. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie zwierzęcym (KA6_WG1, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UK9).

5. Student analizuje i przedstawia przykłady dostosowania procesów fizjologicznych zwierząt do środowiska życia (KA6_WG5, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW7, KA6_UW8, KA6_UK9, KA6_UO10, KA6_UU12, KA6_KK1, KA6_KR5).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje na podstawie pisemnego egzaminu.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.12.2014 r. w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zakres tematów:

1. Sygnały i komunikacja

2. Produkcja, propagacja i odbiór sygnałów dźwiękowych

3. Produkcja, propagacja i odbiór sygnałów wizualnych

4. Sygnały chemiczne

5. Sygnały krótkiego i dalekiego zasięgu

6. Decyzje, sygnały i informacje

7. Ekonomia komunikacji

8. Ewolucja sygnałów

9. Rozwiązywanie konfliktów

10. Sygnały w zachowaniach godowych

11. Sygnały w zachowaniach socjalnych

12. Sieci komunikacyjne

Metody dydaktyczne:

1. Wykład

2. Konsultacje

3. Dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 10:00 - 11:30, sala 3039
Krzysztof Deoniziak 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.