Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Podstawy komunikacji zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PDW4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Podstawy komunikacji zwierząt
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
II rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
II rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest pokazanie w jaki sposób oraz dlaczego zwierzęta się komunikują. Tematyka obejmuje rolę środowiska w kształtowaniu sygnałów, charakterystykę, funkcję i rzetelność sygnałów. Podczas kursu słuchacze dowiedzą się dlaczego niektóre pieśni ptaków są proste, a inne złożone, oraz jakie rodzaje sygnałów mogą być wymieniane między gatunkami.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Świat jest pełen obrazów, dźwięków i zapachów które jako sygnały pełnią różnorodne funkcje w świecie zwierząt. Podczas kursu studenci zapoznają się z ogólnymi zasadami leżącymi u podstaw tego, jak zwierzęta komunikują się ze sobą i dlaczego komunikują się w ten sposób.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki,

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 320-BS2-2PDW4

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu do wyboru dla studentów biologii I i II stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład: 10 godz., Zajęcia terenowe: 20 godz.

ECTS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 45 godz. w tym: udział w wykładach: 10 godz.; udział w zajęciach terenowych: 20 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 10 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 godz.

- o charakterze praktycznym: 20 godz.

Literatura:

Bradbury JW, Vehrencamp SL. 2011. Principles of animal communication, 2nd ed. Sinauer

Davies NB, Krebs JR, West SA. 2012. An introduction to behavioural ecology, 4th edition. Wiley

Brumm H. 2013. Animal Communication and Noise. Springer

Aubin T, Mathevon N. 2020. Coding strategies in vertebrate acoustic communication. Springer

Hedwig B. 2014. Insect hearing and acousitc communication. Springer

Cocroft RB, Gogala M, Hill PSM, Wessel A. 2014. Studying vibrational communication. Springer

Ladich F. 2015. Sound communication in fishes. Springer

Bee MA, Miller CT. 2017. Psychological mechanisms in animal communication. Springer

Hill PSM, Lakes-Harlan R, Mazzoni V, Narnis PM, Virant-Doberlet M, Wessel A. 2019. Biotremology: Studying Vibrational Behavior. Springer

Efekty uczenia się:

1. Student wskazuje problemy funkcjonowania zwierząt w różnych środowiskach (KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG3) .

2. Student wskazuje modyfikacje procesów fizjologicznych niezbędne do życia w danym środowisku (KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG3, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW7).

3. Student wyjaśnia zależność pomiędzy środowiskiem a działaniem narządów i układów fizjologicznych (KA6_WG1, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW7).

4. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie zwierzęcym (KA6_WG1, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UK9).

5. Student analizuje i przedstawia przykłady dostosowania procesów fizjologicznych zwierząt do środowiska życia (KA6_WG5, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW7, KA6_UW8, KA6_UK9, KA6_UO10, KA6_UU12, KA6_KK1, KA6_KR5).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, zajęcia terenowe, dyskusja, konsultacje

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje na podstawie wiedzy praktycznej (zajęcia terenowe) i pisemnego egzaminu (wykład). Wymagana jest ocena pozytywna.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.12.2014 r. w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Zajęcia terenowe, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Deoniziak
Prowadzący grup: Krzysztof Deoniziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Deoniziak
Prowadzący grup: Krzysztof Deoniziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.