Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna III 320-BS2-2PSIII
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek promotora i prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach dotyczących pracy magisterskiej (KA7_WG6)

2. Student potrafi dobierać metodę badawcza, adekwatną do postawionych w pracy magisterskiej celów, interpretować uzyskane wyniki i formułować wnioski na ich podstawie oraz danych z literatury (KA7_UW1)

3. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych pracy magisterskiej (KA7_UW2)

4. Student potrafi pracować z biologicznym materiałem zakaźnym oraz niebezpiecznym – w przypadku prac magisterskich eksperymentalnych (KA7_UW3)

5. Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu opisu wyników

własnych doświadczeń i analizy uzyskanych danych lub analizy danych z literatury (KA7_UW4)

6. Student jest gotów do kontaktu z promotorem i innymi ekspertami w przypadku niemożności samodzielnego podjęcia decyzji dotyczących rozwiązania napotkanych problemów w trakcie realizacji badań pracy magisterskiej (KA7_KK2)

7. Student jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w celu rozwiązania problemów pojawiających się w trakcie eksperymentów lub analizy danych (KA7_KO3)

8. Student jest gotów do stosowania zasad etyki w pracy badawcza - prowadząc eksperymenty i przygotowując manuskrypt pracy magisterskiej (KA7_KR4)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena (podczas konsultacji) postępów pracy studenta w zakresie badań laboratoryjnych/ terenowych, analizy wyników badań własnych lub danych z literatury, związanych z pracą magisterską (KA7_UW1, UW2, UW3, KK2, KR4)

2. Ocena statystycznego, tabelarycznego i graficznego opracowania uzyskanych wyników badań pracy magisterskiej (KA7_WG6, UW4, KO3)

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań laboratoryjnych lub terenowych związanych z tematem pracy magisterskiej

3. Pozytywna ocena statystycznego, tabelarycznego i graficznego opracowania uzyskanych wyników

Zakres tematów:

Tematykę i zakres zadań laboratoryjnych lub terenowych student ustala indywidualnie z promotorem i nauczycielem prowadzącym pracownię specjalizacyjną, zgodnie z potrzebami wynikającymi z podjętego tematu pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

projekt, metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Tałałaj, Piotr Jadwiszczak, Adam Hermaniuk, Julita Sadowska, Agnieszka Bona, Maciej Matosiuk, Krzysztof Deoniziak 8/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Kostro-Ambroziak, Izabela Tałałaj, Piotr Zieliński, Paweł Mirski, Julita Sadowska, Katarzyna Puczko, Jan Taylor 8/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Książek, Andrzej Gębczyński, Łukasz Ołdakowski, Urszula Czyżewska, Adam Hermaniuk, Katarzyna Puczko, Magdalena Fiłoc, Krzysztof Deoniziak, Sylwia Buczyńska 9/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Hauschild, Marek Bartoszewicz, Danuta Drzymulska, Ewa Oleńska, Magdalena Czajkowska, Jan Taylor, Sylwia Buczyńska 9/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Violetta Macioszek, Paweł Brzęk, Anetta Borkowska, Danuta Drzymulska, Piotr Zieliński, Maciej Matosiuk, Agnieszka Bona 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.