Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru - Próby biologiczne w badaniach molekularnych 320-PS2-1PDW2
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hartl D.L., Andrew G.C. (2007). Podstawy genetyki populacyjnej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Freeland J.R. (2008). Ekologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Richarz K. 2007. Tropy i ślady zwierząt; [tł. Bartłomiej Różański ; fot. Alfred Limbrunner]. Warszawa : Wydawnictwo RM, cop.

Literatura uzupełniająca:

1. Ratkiewicz. M. 2006. Od genetyki do genomiki populacji: nowe perspektywy badań w ekologii i biologii ewolucyjnej. KOSMOS problemy nauk biologicznych. Tom 55, numer 1 (270), str. 129-136. http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2006/129.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Student zna i rozumie znaczenie metod nieinwazyjnych wykorzystywanych do pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego znalezionego w terenie od różnych grup zwierząt kręgowych (KA7_WG1).

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student potrafi dobierać adekwatną do postawionych celów i dostępnego materiału biologicznego metodę zabezpieczania materiału biologicznego znalezionego w badanym terenie (KA7_UW1).

2. Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w celu prezentacji wyników wykonanych przez siebie prac terenowych ( KA7_UW4).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi z dziedziny biologii molekularnej w celu stosowania odpowiednich procedur badawczych w terenie (KA7_KK1).

Sposoby weryfikacji:

- bieżąca ocena prawidłowo wykonanych zadań terenowych,

- poster naukowy przygotowany przez studentów.

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca kontrola i ocena stanu wiedzy studentów dokonywana w trakcie wykonywania poszczególnych zadań w terenie.

2. Sprawdzenie obecności studenta na zajęciach terenowych.

3. Ocena posteru naukowego przygotowanego przez studentów na zakończenie zajęć terenowych.

Warunkiem zaliczenia zajęć terenowych jest pozytywna ocena z przygotowanego posteru naukowego.

Zakres tematów:

1. Planowanie badań w terenie.

2. Identyfikacja, zbieranie i zabezpieczenie różnorodnych śladów biologicznych pozostawionych przez zwierzęta kręgowe bytujące na danym terenie.

Metody dydaktyczne:

1. Wykonywanie zadań w terenie według instrukcji.

2. Konsultacje.

3. Burza mózgów.

4. Obserwacja.

5. Pomiar.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Świsłocka 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)