Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo ekologiczne 320-ES1-1BEZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Aktualne akty prawne dotyczące wymogów stawianych wodzie do spożycia, oczyszczonym ściekom i kąpieliskom.

2. Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku (https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/rozwoj_miasta/strategia-rozwoju-miasta-bialegostoku-do-2030-roku.html)

3. Trzcińska D., Kierzkowska J. S. 2020. Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych. Difin SA, Warszawa

Efekty uczenia się:

1. Student definiuje bezpieczeństwo ekologiczne, zna jego potencjalne zagrożenia oraz działania wspierające bezpieczeństwo ekologiczne na poziomie populacji, biocenoz i ekosystemów.(KA6_WG2)

2. Student rozumie potrzebę kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa i wprowadzania działań proekologicznych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego. (KA6_WG2)

3. Student zna sposoby i zasady kontroli jakości wody pitnej, żywności, kąpielisk, ścieków i odpadów oraz dedykowane im akty prawne. (KA6_WK3)

Sposoby weryfikacji:

konsultacje (KA6_WG2, KA6_WK3)

zaliczenie pisemne (KA6_WG2, KA6_WK3)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z zaliczenia konwersatorium.

Kryteria oceny zgodne z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Bezpieczeństwo ekologiczne – pojęcie i koncepcja. Ekologia - droga do bezpieczeństwa.

2. Bezpieczeństwo ekologiczne w aspekcie gospodarki zasobami wody i ściekami.

3. Bezpieczeństwo ekologiczne obszarów zurbanizowanych. Działania proekologiczne. Adaptacje miast do zmian klimatu.

4. Bezpieczeństwo ekologiczne w aspekcie żywności i gospodarki odpadami.

5. Edukacja ekologiczna. Polityka ekologiczna państwa i samorządów.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną.

Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:00 - 13:30, sala 1116
Magdalena Grabowska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.