Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura literacka 380-AS1-3AKS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. A. Baverstock, Marketing w wydawnictwie. Fantazja czy rzeczywistość?, Kraków 1996.

2. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, pod red. A. Kłoskowskiej, Wrocław 1991. M. Kisiel,

Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, Katowice 2004.

3.P. Marecki, Liternet, [w:] Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002.

4. S. Żółkiewski, Kultura literacka, Wrocław 1973.

5.K.Z. Szymańska, Muzea literackie w Polsce. Rekonesans, Częstochowa 1994.

6. Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, red A. Brodzka, L. Burska, Warszawa 1998.

7. M. Adamiec, Dzieło literackie w sieci: pomysły, hipotezy, interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kulturze masowej i

współczesnej technologii, Gdańsk 2004.

8. Słownik literatury popularnej, red. T Żabski, Wrocław 2006.

9. Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Lublin 2005.

10. Dymitruk K., Kultura popularna – obieg – literatura, w: Literatura i kultura popularna, t.2, red. J. Kolbuszewski, T. Żabski, Wrocław

1992, s. 3-24.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

KA6_WG1 - zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin

naukowych

KA6_WG6 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów

komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)

KA6_UW1 - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności

pedagogicznej

KA6_UK3 - posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście

wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

KA6_KR1 - dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych

rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki

Metody i kryteria oceniania:

wykład kończy się egzaminem ustnym

Zakres tematów:

1. „Dobrze się myśli literaturą” − wprowadzenie do zajęć: cele, tematyka, forma zaliczenia przedmiotu itp.

2-3. Czym jest literatura? Definicja literatury. Kryteria literackości. Rodzaje i gatunki literackie. Tajniki kompozycji dzieła literackiego i jego najważniejsze komponenty.

4. Pojęcia toposu, archetypu, motywu − preliminaria teoretyczne.

5. Literatura elitarna a literatura popularna dawniej i dzisiaj − prolegomena.

6. „Bestsellery staropolskie”, czyli dawna literatura popularna.

7. Literatura i malarstwo, czyli korespondencja sztuk.

8. Literatura w mieście, czyli o wykorzystywaniu potencjału literackiego miasta, muzea literackie, nagrody literackie w Polsce − rekonesans.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 14:15, sala B125
Elżbieta Jurkowska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.