Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura literacka 380-AS1-3AKS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. A. Baverstock, Marketing w wydawnictwie. Fantazja czy rzeczywistość?, Kraków 1996. 2. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, pod red. A. Kłoskowskiej, Wrocław 1991. M. Kisiel, Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, Katowice 2004. 3.P. Marecki, Liternet, [w:] Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002. 4. S. Żółkiewski, Kultura literacka, Wrocław 1973. 5.K.Z. Szymańska, Muzea literackie w Polsce. Rekonesans, Częstochowa 1994. 6. Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, red A. Brodzka, L. Burska, Warszawa 1998. 7. M. Adamiec, Dzieło literackie w sieci: pomysły, hipotezy, interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kulturze masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004. 8. Słownik literatury popularnej, red. T Żabski, Wrocław 2006. 9. Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Lublin 2005. 10. Dymitruk K., Kultura popularna – obieg – literatura, w: Literatura i kultura popularna, t.2, red. J. Kolbuszewski, T. Żabski, Wrocław 1992, s. 3-24. K. Jarzyńska, Eposy świata. U źródeł kultur, Warszawa - Bielsko Biała 2011. K. Marciniak, Mitologia grecka i rzymska, Warszawa - Bielsko Biała 2010. J. Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998. M. Korolko, Słownik kultury śródziemnomorskiej w Polsce. Idee, pojęcia, miejsca. Z wypisami literackimi, Warszawa 2004. Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, red. A. Benoit-Dusausoy i G. Fontaine, Gdańsk 2009. Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

W01 ma kompetencje w zakresie podstawowych form krytyki literackiej oraz umiejętność analizy i interpretacji utworu literackiego

(K_W06) W02 posiada podstawową wiedzę związaną z szeroko rozumianą kulturą literacką: jej istotą, wyznacznikami i podstawowymi

podziałami: na rodzaje literackie, wybrane gatunki i formy (K_W01) U01 potrafi dokonać oceny i interpretacji zjawisk opisanych w dziele

literackim, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami wiedzy o kulturze (K_U01) U02 posiada umiejętność prezentowania własnych

pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych

autorów (K_U08) K03 – dostrzega dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, doskonali umiejętność udzielania informacji

zwrotnej (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena merytorycznego przygotowania studenta do zajęć, ogólne przyswojenie wiedzy (kolokwium), umiejętności formułowania własnych sądów na temat bieżących wydarzeń literackich i kulturalnych, ocena notatki z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym bądź literackim, aktywność na zajęciach.

Dopuszczalna nieobecność: 2 tematy (3 godz.).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Tzw. kanon literatury światowej: wczoraj i dziś.

2. Literatura antyczna. Grecja i Rzym.

3. Święte Księgi. Religia a literatura.

4. Teoria literatury. Szkoły i kierunki.

5. Literatura popularna w XIX, XX i XXI wieku.

6. Literatura dla dzieci i młodzieży w XX i XXI wieku.

7. Nobel literacki. Historia i współczesność.

8. Polscy nobliści literaccy.

9. Światowa literatura fantasy. Klasycy gatunku.

10. Polska literatura fantasy.

11. Analiza i interpretacja wybranego wiersza.

12. Analiza i interpretacja wybranego fragmentu prozy.

13. Dramat romantyczny a dramat XX-wieczny. J. Słowacki – W. Gombrowicz (Krodian, Ślub).

14. Literatura a muzyka. Dzieło literackie i jego obecność w dziele muzycznym.

15. Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, dyskusja, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 13:15, sala B124
Marcin Bajko 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.