Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka nowoczesna 380-AS1-3BBH
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Byszewski Janusz, Inne muzeum, Wydawnictwo CSW, Warszawa 1996

2. Dziamski Grzegorz, Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXI wieku, Galeria Miejska ARSENAŁ, Poznań 2009

3. Kowalczyk Izabela, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Wydawnictwo SIC!, Warszawa 2002

4. Skutnik Jolanta, Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008

5. Słownik sztuki XX wieku, Arkady, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

1. Czy sztuka jest potrzebna i dlaczego, (red.) Magdalena Godlewska, Galeria Arsenał Białystok 2011

2. Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku, (red.) Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka, Wydawnictwo CSW, Warszawa 2007

3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Arkady, Warszawa 1997

4. Sosnowska Joanna, Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji 1895-1999, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1999

5. Ujma Magdalena, Sztuki wizualne, ParkEdukacja, Warszawa-Bielsko Biała 2011

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

Student zna i rozumie różnice między wielowiekowym dorobkiem sztuki, a sztuką nowoczesną będącą kontynuacją historii sztuki. Student posiada wiedzę na temat wartościowania najnowszych zjawisk w sztuce współczesnej. (ocena prezentacji)

2. Umiejętności:

Student umie realizować własne koncepcje artystyczne korzystając z różnych źródeł, technik artystycznych i z nowoczesnych technologii.(ocena pracy plastycznej)

Student umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac wizualnych oraz potrafi prezentować wyniki i kierunki dalszych poszukiwań twórczych. (ocena pracy plastycznej)

3. Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. (ocena przygotowania i udziału w ćwiczeniach)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w stopniu.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Przygotowanie materiałów do pracy i aktywność na ćwiczeniach

2. Obowiązkowe uczestnictwo w wykładach

3. Wykonanie prac plastycznych podczas ćwiczeń

4. Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

Zakres tematów:

Treści merytoryczne wykładów:

1. Publiczne instytucje sztuki: muzea i galerie sztuki współczesnej. Definicje, cele i funkcje ich działalności. Prezentacja i omówienie mechanizmów działania oraz programów merytorycznych realizowanych w wybranych instytucjach sztuki na świecie i w Polsce - 2 h.

2. Międzynarodowe, cykliczne przeglądy sztuki współczesnej – czyli nowoczesne instytucje sztuki o globalnym charakterze (Biennale, Documenta, Manifesta) - 2 h

3. Biennale sztuki w Wenecji jako najstarsza światowa instytucja sztuki – od dziewiętnastowiecznej idei sztuki narodowej do współczesnej platformy człowieczeństwa - 2 h

4. Znaczenie działalności edukacyjnej instytucji sztuki (warsztaty artystyczne, wykłady, wydawnictwa) w budowaniu społeczeństwa świadomych i aktywnych odbiorców sztuki współczesnej. Przegląd programów edukacyjnych realizowanych w wybranych muzeach sztuki i galeriach niekomercyjnych w Polsce - 2 h

5. Analiza twórczości wybranych polskich i światowych artystów działających w obszarze sztuk wizualnych - 2 h.

6. Autobiografizm w sztuce wybranych artystów współczesnych - 3 h.

7. Ekspresjonizm i ekspresja w sztukach wizualnych. Ekspresja artystyczna jako zdolność sugestywnego wyrażania doświadczeń wewnętrznych - 2 h.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja, pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala C2.17
Marzanna Morozewicz 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.