Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki 380-AS1-3HIS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Słownik terminologiczny sztuk pięknych

Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego

Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk, Universitas, Kraków 2005

Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto

Sztuka Świata, tom 4

Sztuka Świata, tom 9

Katalog Zabytków sztuki w Polsce. Miasto Białystok, województwo podlaskie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015

Wilfried Koch, Style w architekturze

Marta Pietruszko, Artystyczne drapanie, w: „Ananke. Kwartalnik artystyczny” nr 1-4 (90-93) 2018, Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok

Marta Pietruszko, Poczet białostockich rzeźbiarzy, w: „Ananke. Kwartalnik artystyczny” nr 3-4 (80-81) 2015 Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok

Bibliografia uzupełniająca:

Izabela Suchocka, Placyda Bukowska (1907-1974). W stulecie urodzin, Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok 2007

Józef Zimmerman. Białostocki pejzażysta 1887-1954, Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok 2012

Stanisław Stolarczyk. W służbie sztuki, Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok 2014

Tadeusz Bołoz. (Nie) pokorny uczeń szkoły wileńskiej, red. Marta Pietruszko, Izabela Korolczuk, Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok 2014

Marta Pietruszko, Alicja Chorociej. Malarstwo, Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok 2015

Aleksander Wels. Wyprawa w przeszłość, red. Marta Pietruszko, Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok 2015

Marta Pietruszko, Łaban. Jerzy Łabanowski 1932-1999, Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok 2018

Marta Pietruszko, Jerzy Lengiewicz 1931-2016. Ilustracje do Życia po życiu, Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok 2019

Marta Pietruszko, Siłacz. Jerzy Lengiewicz 1931-2016, Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok 2019

Józef Matuszelański, Marta Pietruszko, Sebastian Wicher, Ku nieznanej postaci piękna. O życiu i twórczości Czesława Sadowskiego (1902-1959), Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok 2019

Kamil Kopania, Wiesław Jurkowski. Malarz, grafik, scenograf, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku, Białystok 2019

Sławomir Chudzik. Malarstwo, red. Monika Szewczyk, Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok 2020

Marta Pietruszko, Biografia Sławomira Chudzika, w: „Ananke. Kwartalnik artystyczny”, nr 1-4 (98-101) 2020, Białystok, s. 62-73.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowy zakres pojęć w zakresie malarstwa, rzeźby i architektury. Potrafi dokonać analizy dzieła sztuki pod kątem techniki, tematu, kompozycji, perspektywy, kolorystyki. Potrafi wykonać skrótowy, formalny opis dzieła sztuki. Zna specyfikę działalności muzeów i możliwość współpracy z nimi na polu edukacji. Zna sposoby na przeprowadzenie zajęć popularyzujących dany temat z dziedziny kultury w sposób przystępny i interaktywny z grupą odbiorów na szczeblu szkoły podstawowej i średniej. Zna historię i cechy stylistyczne najważniejszych zabytków Białegostoku. Zna dokonania najbardziej wyróżniających się białostockich malarzy i rzeźbiarzy przedwojennych i powojennych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena merytorycznego przygotowania studenta do zajęć, aktywność na zajęciach, ocena z pracy pisemnej – opisu dzieła sztuki.

Dopuszczalna nieobecność: 1 spotkanie (3 godz.).

Zakres tematów:

1. Wstęp do wiedzy o sztuce

2. Analiza dzieła sztuki

3. Ćwiczenia z opisu dzieła sztuki

4. Cele i zadania współczesnego muzeum – zajęcia w instytucji muzealnej

5-6. „Warsztat artysty” – hospitacja lekcji muzealnej dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Zajęcia w instytucji muzealnej

7-9. „Szalone awangardy” – przeprowadzenie z udziałem studentów lekcji muzealnej dla szkół ponadpodstawowych. Zajęcia w instytucji muzealnej

10-12. Szlakiem najważniejszych białostockich zabytków – samodzielne referaty studentów. Zajęcia w przestrzeni miejskiej.

13-14. Białostockie środowisko plastyczne 1918-1989

15. Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, dyskusja, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:00 - 19:15, sala C2.17
Marta Pietruszko 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.