Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza - przedmiot oferowany w języku angielskim 330-PS1-1POG#E
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Dyr, T., Współczesna polityka gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2016.

2) Kaja, J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014.

3) Winiarski, B., Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Literatura dodatkowa:

1) Bocian, A. F., Polityka gospodarcza. Wybrane elementy, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.

2) Kasprowicz, D., Politics, society and economy of contemporary Poland: an introduction, Scholar Publishing House, Warszawa 2016.

3) Kołodko, G. W., Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2020.

4) Stiglitz, J. E., Ekonomia sektora publicznego, red. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1POG_W01 Egzamin, dyskusja na wykładzie

1POG_W02 Egzamin

1POG_W03 Egzamin, dyskusja na wykładzie

1POG_W04 Egzamin

1POG_W05 Egzamin, dyskusja na wykładzie

1POG_W06 Egzamin, dyskusja na wykładzie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie testu na 20 punktów (na platfomie eduPortal) w zakresie tematyki prezentowanej na wykładach.

Student powinien uzyskać przynajmniej 51% możliwych do zdobycia punktów

Skala ocen:

0-10 pkt - ocena: 2,0

11-12 pkt - ocena: 3,0

13-14 pkt - ocena: 3,5

15-16 pkt - ocena: 4,0

17-18 pkt - ocena: 4,5

19-20 pkt - ocena: 5,0

Zakres tematów:

1. Cele działalności gospodarczej. System gospodarczy. Ekonomiczne funkcje państwa

2. Cele i narzędzia polityki gospodarczej. Polityka gospodarcza jako dyscyplina nauk ekonomicznych; związki z innymi naukami

3. Problemy metodologiczne oraz meandry teorii

4. Sterowanie popytem globalnym. Oddziaływanie na stronę podażową

5. Polityka wzrostu gospodarczego. Wybrane modele wzrostu

6. Polityka monetarna

7. Polityka fiskalna

8. Polityka cenowo-dochodowa

9. Polityka dotycząca rynku pracy. Polityka wspierania małej i średniej przedsiębiorczości

10. Polityka regionalna

11. Polityka ochrony środowiska

12. Wybrane polityki sektorowe: przemysłowa, rolna, energetyczna

13. Podstawowe problemy transformacji systemowej

14. Skuteczność polityki gospodarczej. Zdeterminowanie polityki gospodarczej przez politykę wewnętrzną

15. Międzynarodowe uwarunkowania polityki gospodarczej. Wpływ globalizacji na politykę gospodarczą Polski

Metody dydaktyczne:

Wykład wraz z prezentacją multimedialną oraz elementami aktywizującymi (dyskusja, przykłady, case study)

Zgodnie z Decyzją nr 6/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022 r. wykłady są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 234
Paweł Piątkowski 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.