Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia przywództwa 450-ZS2-2PPPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.R. E. Kaplan, R. Kaiser, Wszechstronny lider, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

2.J. M.Kouzes, B. Z. Posner, Przywództwo i jego wyzwania, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

3. W.Haman, J.Gut, Psychologia szefa, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.A.Drzewiecki, D. Chełmiński, E. Kubica, Dobre przywództwo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

2. R. Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2008

Efekty uczenia się:

2PPPR_W01 ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych w relacji lider współpracownicy, a także ma pogłębioną wiedzę na temat budowania ścisłych relacji rynkowych KA7_WG4

2PPPR_W02 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako liderze w ramach struktur społecznych i związanych z tym zasad KA7_WG5

2PPPR_W03 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi z punktu widzenia przywództwa KA7_UW1

2PPPR_U01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy, z zastosowaniem różnych stylów przewodzenia KA7_U01

2PPPR_U01 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu poprzez formułowanie wizji i misji organizacji KA7_U02

2PPPR_K01 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych oraz potrafi przewidywać skutki takiej aktywności dla organizacji jako całości oraz poszczególnych grup i jednostek KA7_K02

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie aktywności, gotowości do współpracy i krytycznej refleksji

Zakres tematów:

Część I: Samorozwój lidera

1. Charakterystyka lidera - przegląd teorii

2. Kompetencje przywódcze atrybuty charyzmy

3. Kształtowanie wizji i gotowość do ryzyka

Część II: Siła relacji

4. Transformacja - wpływ lidera

5. Inspirowanie jednostek, delegowanie uprawnień, rozwój jednostek - metody

Część III: Współpraca z zespołem

6. Specyfika zespołu i budowa zespołu

7. Komunikacja w zespole i inspirowanie zespołu

8. Rozwiązywanie konfliktów

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, studia przypadków, warsztaty, zadania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 303
Marek Kruk 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.