Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz 4 330-ES1-2GER2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LIteratura podstawowa:

Farmache A., Grosser R. et al. (2015): DaF im Unternehmen. Stuttgart: Klett-Verlag.

Braun B., Doubek M. et al. (2013): DaF kompakt. Stuttgart: Klett-Verlag.

Literatura uzupełniająca:

Dreke M., Lind W. (2011): Wechselspiel neu. Interaktive Arbeitsblätter für die Partnerarbeit im Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt.

Dallapiazza R.- M., von Jan E., Blüggel B., Schümann A. (2014): Tangram aktuell. München: Hueber-Verlag.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie języka biznesu na poziomie podstawowym odpowiadającym wymaganiom określonym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

(E1_U11/GER_UO1)

2. Student potrafi zaprezentować firmę, dane statystyczne, strukturę firmy w języku obcym. (E1_U11, E1_U10/GER_UO1, GER_U02)

3. Student potrafi aktywnie pracować w grupie. (E1_K02/GER_K01)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. ocen z testów i prac kontrolnych, wypowiedzi pisemnych i ustnych.

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. obecności na zajęciach - student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze, pozostałe nieobecności student zalicza ustnie podczas konsultacji. (w roku ak. 2020/21 przez blackboard)

4. prezentacja prac projektowych

5. W roku akademickim 2020/2021 nauczanie zdalne na platformie blackboard collaborate ultra iw związku z tym zaliczenie prac domowych, krótkich form testowych oraz prezentacji przez blackboard.

Zakres tematów:

1. Prowadzenie rozmów telefonicznych z serwisem komputerowym, przedstawianie problemów technicznych.

2. Pisanie krótkiego formalnego maila dotyczącego zlecenia wykonania naprawy.

3. Odmiana czasowników: haben, sein, czasowników regularnych. Użycie biernika w języku niemieckim.

4. Narodowości i języki. Podawanie własnych danych osobowych.

5. Przedmioty, przybory, meble i urządzenia stanowiące wyposażenie biura.

6. Prezentacja firmy.

7. Ustalanie terminów w firmie, określanie pór dnia i godzin, wypełnianie terminarza i ustalanie terminów spotkań biznesowych, także z uwzględnieniem różnic wynikających ze stref czasowych.

8. Praca w firmie międzynarodowej. Obcokrajowcy w Niemczech - dane statystyczne.

9. Planowanie urlopu - liczebniki porządkowe.

10. Targi, ogłoszeia nt. targów, rodzaje targów - podawanie terminów.

11. Struktura przedsiębiorstwa, zwiedzanie firmy, zasady obowiązujące podczas zwiedzania zakładu pracy.

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą, w parach i w grupach, indywidualna praca studenta.

W roku akademickim 2020/2021 nauczanie zdalne przy pomocy platformy blackboard collaborate ultra, w związku z tym zaliczenie prac domowych, krótkich form testowych oraz prezentacji następuje przez blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.