Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna 1 420-IS1-1AM1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

W. Rudin - Podstawy analizy matematycznej, PWN, Warszawa 2021,

R. Rudnicki - Wykłady z analizy matematyczne, PWN, Warszawa 2006,

K. Kuratowski - Rachunek różniczkowy i całkowy: funkcje jednej zmiennej, PWN, Warszawa 2021,

G.M. Fichtenholz - Rachunek różniczkowy i całkowy, tom 1, PWN, Warszawa 2005

O. Hijab - Introduction to calculus and classical analysis, New York : Springer, 1997

A. Himonas, A.Howard - Calculus : ideas and applications, New York : John Wiley & Sons, 2003

J.W. Burgmeier, M.B. Boisen, Jr., M.D. Larsen - Calculus with applications, New York : McGraw-Hill, 1990

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę w zakresu zbiorów, liczb rzeczywistych, funkcji jednej zmiennej, ciągów i szeregów liczbowych. - egzamin pisemny/ustny

Zna podstawowe twierdzenia z zakresu ciągów i szeregów liczb rzeczywistych. - egzamin pisemny/ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie wyników egzaminu pisemnego.

Do egzaminu dopuszczony jest student, który uzyskał zaliczenie ćwiczeń.

Nie ma zwolnień z egzaminu.

Skala ocen:

niedostateczny – od 0 do 50,99% sumy punktów z egzaminu

dostateczny – od 51% do 60,99% sumy punktów z egzaminu

dostateczny plus – od 61% do 70,99% sumy punktów z egzaminu

dobry – od 71% do 80,99% sumy punktów z egzaminu

dobry plus – od 81% do 90,99% sumy punktów z egzaminu

bardzo dobry – od 91% sumy punktów z egzaminu

Zakres tematów:

Elementy logiki matematycznej. Elementy teorii mnogości. Relacje, funkcje i ich własności. Ciągi liczbowe i szeregi liczbowe.

Metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany prezentacją multimedialną, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala Aula
Małgorzata Zdanowicz 113/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)