Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunek do zmian klimatycznych-analiza danych zastanych. 440-SS2-1STA1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Landau S., 2004, A Handbook of Statistical Analyses using SPSS (dostępny online).

Kossakowska B., Bedyńska S., Wprowadzenie do danych i podstawy pracy z programem IBM SPSS Statistic; Predictive Solution.

Górniak J., Wachnicki J., Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows; Predictive Solution.

SPSS manual: https://www.spss-tutorials.com/basics/

Efekty uczenia się:

KP7_WG2 ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej (zadania praktyczne, zaliczenie)

KP7_WG17 ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowalności poszczególnych metod badawczych i technik zbierania danych, zna ich ograniczenia (zadania praktyczne, zaliczenie)

KP7_UW3 potrafi dokonać krytycznej oceny danych (zadania praktyczne, zaliczenie)

KP7_UW7 potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_KK3 potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy (zadania praktyczne, zaliczenie)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie będzie polegało na wykonaniu zadań zbliżonych do tych, które będą wykonywane podczas zajęć. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności, studentka lub student są zobowiązani do przesłania drogą mailową zadań, które były zrealizowane podczas zajęć.

Zakres tematów:

1) Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych (cel analiz). Podstawowe pojęcia analizy: poziomy pomiaru, zmienna zależna, niezależna, ważenie dostępne zbiory danych i ich problematyka itp).

2) Pierwsze kroki w pracy z pakietem statystycznym (wprowadzanie danych, poruszanie się po zbiorze, układ zbioru danych, proste operacje, wprowadzanie, zapisywanie itp).

3) Kodowanie i analiza pytań otwartych (wielokrotne odpowiedzi)

4) Analiza jednej zmiennej (kategorialnej) oraz jej prezentacja graficzna i w postaci tabel (dodatkowo transformacje danych: rekodowanie, zliczanie, funkcja compute, tworzenie nowej zmiennej i ich nazywanie).

5) Miary tendencji centralnej i rozproszenia (błąd standardowy, skośność, przypadki odstające, odcinać czy nie odcinać, kiedy użyteczna jest średnia, a kiedy mediana itp)

6) Zmienne porządkowe – współczynniki lambda, gamma, d, rho Spearmana, współczynniki tau, testy istotności dla zmiennych porządkowych

7) Porównanie dwóch średnich – t test.

8) Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Samodzielna analiza danych sondażowych w programie SPSS

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:30 - 10:00, sala 28
Alicja Zawistowska-Sadowska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)