Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Drobnoustroje terenów ekstremalnych 320-BS2-2WM20
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

2. Singleton P. 2004. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa,

3. Sinkiewicz I., Synowiecki J. 2009. Charakterystyka rodzaju Thermus i ich przydatność w biotechnologii. Biotechnologia 86: 148-162. [http://www.pfb.info.pl/files/kwartalnik/3_2009/08.%20Sinkiewicz.pdf]

4. Żmuda M. 2006. Granice życia? Cz. I. Skrajne temperatury. Biologia w Szkole 6: 5-13. [https://docplayer.pl/18425022-Granice-zycia-cz-i-skrajne-temperatury.html]

5. Madern D., Ebel C., Zaccai G. 2000. Halophilic adaptation of enzymes. Extremophiles, 2: 91-98. [https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs007920050142]

Literatura uzupełniająca:

1. Horikoshi K. (Ed.) 2011. Extremophiles Handbook, Springer. [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-4-431-53898-1.pdf]

2. Węgrzyn A. Żukrowski K. 2014. Biotechnologiczne zastosowanie ekstremozymów pozyskiwanych z archeonów. Chemik, 68 (8): 710-722. [http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-f257212a-8b11-4851-b351-4f34912539cc]

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie klasyfikację ekstremofilnych bakterii i archeonów, w pogłębionym stopniu zna adaptacje ekstremofili i ich realne wykorzystanie w różnych gałęziach przemysłu (KA7_WG1).

2. Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych w poznawaniu budowy oraz realnej i potencjalnej funkcji bakteryjnych i archeonowych ekstremofili (KA7_WG7).

3. Student potrafi korzystając ze zróżnicowanej literatury naukowej polsko- i obcojęzycznej poddawać krytycznej ocenie uzyskaną wiedzę dotyczącą ekstremofili (KA7_UW5).

4. Student jest gotowy do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu pogłębiania wiedzy nt. budowy i roli ekstremofili (KA7_KK1).

Sposoby weryfikacji:

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się KA7_WG1, KA7_WG7, KA7_UW5, KA7_KK1 zostanie przeprowadzona na podstawie sprawdzianu pisemnego przy zastosowaniu pytań otwartych.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się KA7_WG1, KA7_WG7, KA7_UW5, KA7_KK1 zostanie przeprowadzona na podstawie sprawdzianu pisemnego przy zastosowaniu pytań otwartych.

Kryteria ocen są zgodne z kryteriami określonymi w par. 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny:

1. Wprowadzenie do ekologii ekstremofili. Kategorie ekstremofili.

2. Charakterystyka archeonów. Adaptacje archeonów do warunków skrajnych. Mostki solne, modyfikacje ścian i błon komórkowych bakterii i archeonów jako adaptacje do warunków skrajnych.

3. Ekstremozymy, np. termozymy i ich zastosowanie w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmakologicznym, biotechnologicznym.

4. Charakterystyka metalofili, mechanizmów tolerancji metali. Rola metalofitów w ograniczaniu zanieczyszczenia środowiska.

5. Charakterystyka ekologiczna oraz mechanizmy adaptacyjne termofili, hipertermofili, psychrofili i psychrotrofów. Przykłady mikroorganizmów i ich zastosowanie przez człowieka.

6. Charakterystyka ekologiczna oraz mechanizmy adaptacyjne halofili oraz mikroorganizmów zasiedlających siedliska skrajne pod względem ciśnienia i dostępności tlenu, trofii, obecności siarkowodoru oraz aktywności wody. Zastosowanie mikroorganizmów przez człowieka.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Oleńska 18/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.