Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie LabView 390-FG1-3PLV
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

– W. Nawrocki "Komputerowe systemy pomiarowe"

– Marcin Chruściel "LabVIEW w praktyce"

– W. Tłaczała „Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

– D. Świsulski „Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW” Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2005.

Internet

http://poland.ni.com/labview - rejestracja na stronach, możliwość pobrania najnowszych wersji w FreeTrial, dostęp do dokumentacji, samouczków video itp,

● Na skróty: https://en.wikipedia.org/wiki/LabVIEW

Google search: labview programming manual filetype:pdf

– LabVIEW TM Getting Started with LabVIEW, June 2013, 373427J-0

– Function and VI Reference Manual, January 1998 Edition, Part Number 321526B-01

– LabVIEW ® Tutorial Manual, January 1996 Edition Part Number 3209

– User Manual, January 1998 Edition, Part Number 320999B-01

– LabVIEW TM User Manual, April 2003 Edition Part Number 320999E-0

● YouTube: https://www.youtube.com/results?search_query=labview+tutorial

● National Instruments Web page: http://www.ni.com/academic/students/learn-labview/

Efekty uczenia się:

- zna zasady użytkowania systemów operacyjnych oraz pakiet wybranych specjalistycznych programów aplikacyjnych - w tym środowisko do analizy danych i obliczeń symbolicznych (K_W23);

- umie napisać prosty program komputerowy w wybranym języku programowania, skompilować go i uruchomić (K_U23);

- umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim (K_U29);

- zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych (K_K01);

- potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role, w tym w szczególności rolę kierowniczą, potrafi przyjąć odpowiedzialność za realizowane zadanie zespołowe (K_K02);

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych (K_K05);

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu wykładu odbywa się egzamin w formie testu z pytaniami.

Zakres tematów:

Wykład obejmuje cykl zajęć (15 godz.) poświęconych omówieniu następujących zagadnień: Charakterystyka i możliwości środowiska programistycznego LabVIEW; Narzędzia do detekcji i śledzenia błędów; Podstawowe struktury danych w LabVIEW i ich właściwości; Złożone struktury danych; Podstawowe struktury programistyczne: pętle, struktury warunkowe, struktury wyboru i struktury sterujące kolejnością wykonywania kodu programu; Techniki kontroli czasu; Funkcje do obliczeń algebraicznych zapisanych w postaci tekstowej; Zastosowanie zmiennych lokalnych, globalnych, funkcjonalnych; Graficzna prezentacja danych w LabVIEW; Wydziale procedur/funkcji w postaci podprogramów; Techniki programowalnej modyfikacji właściwości obiektów oraz wywołania metod obiektów w sposób jawny i niejawny; Podstawowe wzorce projektowe w LabVIEW: architektura prosta, ogólna, zadań równoległych, architektura maszyny stanów; Programowanie z wykorzystaniem zdarzeń; Synchronizacja wątków z wykorzystaniem mechanizmów powiadomień i kolejek; Zaawansowane wzorce projektowe; Standardowe i specjalistyczne interfejsy pomiarowe; Techniki akwizycji danych z wykorzystaniem wielofunkcyjnych urządzeń wyposażonych w interfejs DAQ w środowisku LabVIEW.

Metody dydaktyczne:

Wykład 15 godz.

Samodzielne rozwiązywanie zadań opartych o wiedzę z wykładu.

Konwersacja w temacie problemów napotykanych w trakcie samodzielnego rozwiązywanie zadań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Bonda 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.