Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie LabView 390-FG1-3PLV
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

– W. Nawrocki "Komputerowe systemy pomiarowe"

– Marcin Chruściel "LabVIEW w praktyce"

– W. Tłaczała „Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

– D. Świsulski „Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW” Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2005.

Internet

http://poland.ni.com/labview - rejestracja na stronach, możliwość pobrania najnowszych wersji w FreeTrial, dostęp do dokumentacji, samouczków video itp,

● Na skróty: https://en.wikipedia.org/wiki/LabVIEW

Google search: labview programming manual filetype:pdf

– LabVIEW TM Getting Started with LabVIEW, June 2013, 373427J-0

– Function and VI Reference Manual, January 1998 Edition, Part Number 321526B-01

– LabVIEW ® Tutorial Manual, January 1996 Edition Part Number 3209

– User Manual, January 1998 Edition, Part Number 320999B-01

– LabVIEW TM User Manual, April 2003 Edition Part Number 320999E-0

● YouTube: https://www.youtube.com/results?search_query=labview+tutorial

● National Instruments Web page: http://www.ni.com/academic/students/learn-labview/

Efekty uczenia się:

Weryfikacja efektów kształcenia: ćwiczenia praktycznych, ocena aktywności w czasie zajęć.

- Słuchacz umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim (K_U29,K_K05)

- Posługiwanie się oprogramowaniem LabView w zakresie podstawowym/średnim K_W23, K_W25,K_U22, K_U23,

- Wyrobienie nawyków rozwiązywania zadań w duch RAD (Rapid Application Development). K_U24, K_U25

- Umiejętność pracy w zespole (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę końcową z konwersatorium stanowi ocena uzyskana z kolokwium wg. uzyskanej liczby punktów wg. przelicznika:

51%-62 - 3

63-72 - 3,5

73-82 - 4

83-92 - 4,5

93-100% - 5

Liczba nieusprawiedliwionych godzin kwalifikujących do niezaliczenia niniejszej składowej przedmiotu to 20% czasu trwania zajęć konwersatoryjnych.

Zakres tematów:

Konwersatorium obejmuje cykl zajęć (15 godz.) poświęconych praktycznemu przećwiczeniu zagadnień prezentowanych w trakcie wykładów. Interfejs graficzny środowiska programistycznego LabVIEW: funkcjonalność i działanie. Podstawowe funkcje i struktury danych. Struktury sterujące pracą programu: konstrukcje iteracyjne, warunkowe, wyboru, konstrukcje sterujące kolejnością wykonywania kodu. Tworzenie prostych algorytmów na podstawie poznanych struktur. Podstawowe funkcje tablicowe i stringowe. Konstrukcja złożonych struktur danych. Obsługa wykresów różnego typu. Zastosowanie zmiennych lokalnych, globalnych i funkcjonalnych. Wydzielanie funkcji programu w postaci podprogramów. Programowalna zmiana właściwości i wywoływanie metod obiektów. Zapis danych do plików. Techniki obsługi błędów. Struktura zdarzeń - programowanie z wykorzystaniem zdarzeń i ich obsługa. Synchronizacja danych z wykorzystaniem metody kolejek i powiadomień. Programowanie z wykorzystaniem wzorców projektowych.

Metody dydaktyczne:

Omówienie i realizacja zadań praktycznych. Praca przy komputerze. Konwersacja dot. problemów napotkanych podczas samodzielnej realizacji zadań. Weryfikacja wyników i tempa pracy własnej Studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Bonda 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.