Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych 350-MS1-2PSZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Zygmunt Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.

2. Agnieszka Bógdoł-Brzezińska, Globalizacja polityki Stanów Zjednoczonych, 1945-1949, Warszawa 2001.

3. Zbigniew Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele amerykańskiej polityki, Warszawa 1998.

4. Peter Calvocoressi, Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998.

5. Erhard Cziomer, Lubomir Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.

6. Wiesław Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych, Warszawa 1996.

7. Przemysław Grudziński, Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta (1933 – 1945), Ossolineum 1980.

8. Samuel Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.

9. Jan Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski, 1919 – 1945. Od Wersalu do Jałty, Warszawa 1989.

10. Jadwiga Kiwerska, Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta, Poznań 1995.

11. --------------------, Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, Poznań 2000.

12. Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996.

13. Józef Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, 1945-2000, Warszawa 2001.

14. Andrzej Mania, Bridge Building. Polityka USA wobec Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1961-1968, Kraków 1996.

15.-----------------, Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej, styczeń 1969 – styczeń 1981, Kraków 2003.

16. ----------------, Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej USA lat gorącej i zimnej wojny, 1939-1989, Kraków 2019.

16. Krzysztof Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1900-2001, Warszawa 2004.

17.Halina Parafianowicz, Polska w polityce Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Herberta C. Hoovera (1929 – 1933), Białystok 1991.

18.-------------------------, Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych w latach 1918 – 1933, Białystok, 1996.

19.---------------------------, Europa Środkowo-Wschodnia w amerykańskiej perspektywie (w:) Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie, red. Jerzy Kłoczowski et al., Lublin 2007.

20. Longin Pastusiak, Pół wieku dyplomacji amerykańskiej, 1898-1945, Warszawa 1974.

------------------------,Prezydenci amerykańscy wobec spraw polskich, Warszawa 1992.

21. Joseph Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2004.

22. Jakub Tyszkiewicz, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski w okresie rządów Johna F. Kennedy’ego, Wrocław 2011.

23.-----------------------, Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945-1988, Warszawa 2015.

24. Jacek Ryszard Wędrowski, Wizje i realia. USA a Europa środkowowschodnia, 1919-1923, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna podstawowe terminy, przedmiot badań, metody badawcze dotyczące polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i ich roli w stosunkach międzynarodowych

zna podstawowe narzędzia służące do wybranych typów badań i wie, do jakich celów służą

ma podstawową wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i i kierunków ich aktywności, w szczególności w XX i XXI w.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną pokazujący ewolucję polityki amerykańskiej na przestrzeni dziejów.

Mile widziane pytania i komentarze studentów.

Zaliczenie przedmiotu – egzamin z zakresu tematycznego wykładu.

Zakres tematów:

1-2. Kształtowanie się podstaw doktrynalnych amerykańskiej polityki zagranicznej (Farewell Address, doktryna Monroe, Manifest Destiny). Twórcy i kreatorzy polityki zagranicznej

3. Narodziny polityki imperialnej i ekspansja poza granice kontynentu w II połowie XIX w.

4-5. USA wobec I wojny światowej: od neutralności do zaangażowania. Wilsonowski program urządzenia powojennego świata.

6-7. Powojenny ład i polityka zagraniczna rządów republikańskich w latach dwudziestych. Reforma amerykańskiej służby zagranicznej.

8. Rosja Radziecka i ZSRR w polityce USA: od nieuznawania i pomocy humanitarnej do układu Roosevelt-Litwinow.

9-10. Polityka zagraniczna Franklina Delano Roosevelta. Europa w polityce USA w latach trzydziestych: neutralność czy izolacjonizm?

11-12. USA wobec konfliktu w Europie, 1939-1941. Ewolucja amerykańskiej polityki zagranicznej.

13-15. Wejście USA do II wojny światowej. Wielka koalicja i sojusznicy. Dyplomacja wojenna i rola USA w urządzeniu powojennego świata. Początki ery atomowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Halina Parafianowicz 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)