Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo samorządu terytorialnego 330-PS1-2UPST
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2019

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Waszawa 2019

B. Dolnicki, Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2019

H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014

R. Kmieciak, Decentralizacja jako fundament demokracji obywatelskiej, Poznań, 2016

I. Lipowicz, Samorząd terytorialny dwudziestego pierwszego wieku, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Widza. Student zna:

- w zaawansowanym stopniu prawo regulujące ustrój i funkcjonowanie samorządu terytorialnego (KP6_WG1),

- w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa konstytucyjnego, i administracyjnego dotyczące samorządu terytorialnego (KP6_WG5).

Umiejętności. Student potrafi:

- identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów prawnych w samorządzie terytorialnym (KP6_UW1),

- dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze prawnym (KP6_UW3).

Kompetencje społeczne. Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego (KP6_KK1).

- wzięcia udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne działania samorządu terytorialnego (KP6_KO1).

- posługiwania się wiedzą dotyczącą samorządu terytorialnego oraz jej wykorzystywania w pracy zawodowej (KP6_KR1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub ustne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie samorządu terytorialnego. Historia samorządu terytorialnego w Polsce.

2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego.

3. Zasadniczy podział terytorialny państwa. Kryteria wydzielania jednostek samorządu terytorialnego. Zadania jst.

4. Organy jednostek samorządu terytorialnego – tryb wyboru i odwołania. Status radnego.

5. Pracownicy samorządowi. Regulacje antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym (zakaz zajmowania i łaczenia stanowisk).

6. Prawo miejscowe.

7. Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 316
Anna De Ambrosis Vigna 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)