Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia różnic indywidualnych (fakultet) 410-KS1-3PRI6
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Oleś P.K. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: WN Scholar.

Sternberg R.J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP S.A.

Strelau J. (2014). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. Warszawa: WN Scholar.

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Pervin L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.

Strelau J., Zawadzki B. (2008). Rozdział 9. Psychologia różnic indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1 (s. 765-846). Gdańsk: GWP.

Zimbardo P.G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

1. Zdobycie wiedzy na temat źródeł pochodzenia różnic pomiędzy ludźmi w zakresie sfery psychicznej - WIEDZA (SP_W04)

2. Nabycie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy ludźmi - UMIEJĘTNOŚCI (SP_U04)

3. Rozpoznawanie specyfiki struktury własnej sfery psychicznej i wykorzystywanie jej w planowaniu efektywnych kontaktów interpersonalnych - KOMPETENCJE SPOŁECZNE (SP_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu wyboru składającego się z 15 pytań. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na min. 8 pytań.

Zakres tematów:

1. Historia psychologii różnic indywidualnych

2. Inteligencja i sposoby jej rozumienia

3. Temperament i sposoby jego ujęcia

4. Wybrane koncepcje osobowości

5. Strategie radzenia osobie w sytuacjach stresowych

6. Kompetencje społeczne

7. Nadzieja na sukces

Metody dydaktyczne:

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji i testów umożliwiających poznanie specyfiki struktury sfery psychicznej uczestników wykładów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 94
Andrzej Dakowicz 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.