Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychoanaliza w badaniach kultury (fakultet) 410-FS2-2PBK3
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Aslan R. (2021). Bóg. Ludzka historia religii, tłum. T. Sikora, Kraków: Znak.

Burszta W. (2013). Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle. Warszawa: Iskry.

Dostojewski F. (2011). Idiota, tłum. J. Gładyś. Kraków: Zielona Sowa.

Freud S. (1998). Pisma społeczne. Dzieła, t.4, tłum. A. Ochocki, M. Poręba, R. Reszke. Warszawa: KR.

Gros F. (2019). Nieposłuszeństwo, tłum. E. Kaniowska, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Hillman J. (2016). Uzdrawiające fikcje. Poetyka psychoterapii Freud, Jung, Adler, tłum. J. Korpanty, Warszawa: Laurum.

Hillman J., Ventura M. (2007). We've Had a Hundred Years of Psychotherapy - And The World's Getting Worse, London: Harpercollins e-books.

Jung, C. G. (2018). Człowiek i jego symbole, tłum. R. Palusiński, Katowice: Wydawnictwo KOS.

Jung, C.G. (2020). Czerwona księga, tłum. J. Prokopiuk, J. Korpanty, Warszawa: vis-à-vis.

Marks K, Engels F. (2007). Manifest Partii Komunistycznej (tłumacz nieznany). Warszawa: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski).

Olchanowski. T. (2019). Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Olchanowski T. (2021). Zmierzch mądrości, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Olchanowski, T. i Sieradzan, J. (2011). Wprowadzenie do problematyki narcyzmu. Od klasycznych koncepcji narcyzmu kultury zachodniej. W: Sieradzan, J. (red.), Narcyzm. Jednostka, społeczeństwo, kultura, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Olchanowski T. (2008)Fenomen charyzmy w świetle psychologii głębi. W: „Charyzma. Jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym” (red. Jacek Sieradzan). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. (s. 185-199).

Olchanowski T. (2019). Anthony Storr i jego wizja „twórczej choroby”. W: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, nr XXI//2019. (s. 70-83).

Platon (2001). Państwo, tłum. W. Witwicki, Kęty: ANTYK.

Olchanowski T. (2016) Persona i Cień w epoce wiktoriańskiej i w ponowoczesności. Jungowska analiza zachodnioeuropejskiej hipokryzji. W: Transdyscyplinarne studia o kulturze (i) edukacji, nr 11/2016. (ss. 126-148).

Postman, N. (2004). Technopol. Triumf nauki nad kulturą, tłum. A.Tanalska-Dulęba. Warszawa: MUZA SA.

Storr A. (2009). Kolosy na glinianych nogach. Studium guru, tłum. J. Prokopiuk, P. J. Sieradzan. Warszawa: WAB.

Szondi, L. (1995). Wolność i przymus w losie jednostki (tłum. S. Cieślikowski). Kraków: All.

Wheen F. (2005). Jak brednie podbiły świat. Krótka historia współczesnych urojeń (tłum. H. Jankowska). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A.

Efekty uczenia się:

KA7_WG4 zna ogólną terminologię dotyczącą wszystkich podstawowych działów filozofii w języku polskim

KA7_WG6 ma pogłębioną i szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych autorów, szkół i kierunków filozoficznych

KA7_WG7 Rozumie w sposób pogłębiony znaczenie filozofii dla kształtowania i rozumienia kultury, w tym religii, sztuki i literatury pięknej

KA7_WK2 zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na poziomie umożliwiającym współpracę interdyscyplinarną i multidyscyplinarną

KA7_UW1 potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w krytycznym interpretowaniu tekstów filozoficznych i innych

KA7_UW2 potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w diagnozowaniu i krytycznym interpretowaniu zjawisk społecznych, kulturalnych, religijnych

KA7_UK4 potrafi w sposób uargumentowany bronić w mowie i na piśmie własnego stanowiska filozoficznego i moralnego

KA7_KK1 jest krytyczny, otwarty na nowe idee oraz gotów do zmiany poglądów w świetle dostępnych danych i argumentów.

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w sposób ciągły na podstawie aktywności w zajęciach oraz pisemnej pracy zaliczeniowej (esej, recenzja).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w trakcie zajęć. Udział w dyskusji. Esej zaliczeniowy. Zaliczenie na ocenę.

Zakres tematów:

- Pisma społeczne i kulturoznawcze Freuda (natura ludzka a kultura, popędy życia i śmierci, psychologia zbiorowości);

- Kultura w perspektywach jungowskiej koncepcji archetypów;

- Duch epoki (Zeitgeist) a duch głębi w interpretacji C.G. Junga;

- Moralność epoki wiktoriańskiej a ponowoczesna poprawność polityczna;

- Popnacjonalizm a popkosmopolityzm;

- Fenomen nadposłuszeństwa;

- Platoński mit o wybieraniu żywotów. Próba psychoanalitycznej interpretacji.

- Charyzma w świetle psychologii głębi;

- Upadek wielkich symboli. Kultura banału i trywializacji;

- Religie jako ideologie. Proces uczłowieczania i odczłowieczania Boga;

- Ludzkie lęki i pragnienia a fenomen teorii spiskowych.

Metody dydaktyczne:

"Burza mózgów"; dyskusja; wprowadzenie do psychoanalitycznej interpretacji tekstów kultury. Konwersatorium ma formę mieszaną, składa się z wykładów, jak i ćwiczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala 31
Tomasz Olchanowski 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)