Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli ekonomicznej 400-ES2-1HME
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.

2. R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.

2. H. Landreth, D. C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.

4. M. Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012.

5. R. Luchinger, 12 ikon ekonomii, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. D. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2008.

2. E.K. Hunt, M. Lautzenheiser, History of economic thought. A critical perspective, M. E. Sharpe, London, New York 2011 (online).

3. J. Buchan, Adam Smith: życie i idee, Difin, Warszawa 2008.

4. R. Ciborowski, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko (red.), Ekonomiści szkoły austriackiej, Instytut Studiów Regionalnych, Białystok 2011.

Efekty uczenia się:

1HME-W01 (egzamin)

1HME-W02 (egzamin)

1HME-W03 (egzamin)

Metody i kryteria oceniania:

Forma: egzamin pisemny lub ustny z zagadnień omawianych w formie stacjonarnej oraz w formie e-learningowej.

Kryterium oceniania: otrzymanie pozytywnej oceny wymaga uzyskania co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi, skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0)

Zakres tematów:

1-2. Przedmiot historii myśli ekonomicznej

3-4. Przedklasyczna myśl ekonomiczna

5. System ekonomiczny J. M. Keynesa. Popytowa teoria dochodu narodowego.

6. Nowa makroekonomia.

7. Monetaryzm.

8. Nowa szkoła keynesowska.

9. Szkoła chicagowska.

10.Teoria praw własności.

11. Teoria publicznego wyboru.

12. Ordoliberalizm. Społeczna gospodarka rynkowa.

13. Polska myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej i współczesna.

14. Społeczna nauka kościoła. Idea pracy, kapitału i gospodarki rynkowej w Encyklikach.

15. Teorie wybranych laureatów nagrody Nobla w ekonomii.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny (angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji) i w formie e-learningu, prezentacja multimedialna przygotowana w oparciu o dostępną literaturę naukową, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:10 - 16:40, sala 404
każda środa, 15:10 - 16:40, sala 404
Marian Zalesko, Jaroslav Volkonovski 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)