Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Prawo podatkowe 370-SN2-1PROPP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Niezbędna w zakresie, który jest związany z tematem pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

KA7_WG5 zna i rozumie główne tendencje rozwojowe w sferze podatków i administracji skarbowej oraz prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego)

związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej

Umiejętności, absolwent:

KA7_UW4 potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem

podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz zakresu działania organów i sądów

realizujących zadania związane ze stosowaniem prawa

podatkowego

KA7_UK2 potrafi prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami

i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym) obowiązującym w obszarze podatków i administracji skarbowej

Kompetencje społeczne, absolwent:

KA7_KK1 jest gotów do krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji

skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego)

oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy

prawa podatkowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o uczestnictwo w seminariach (w tym również w formie zdalnej) oraz przygotowywane fragmenty pracy magisterskiej (w tym - przesyłane za pośrednictwem korespondencji elektronicznej).

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Przygotowywanie poszczególnych fragmentów prac dyplomowych.

Konsultowanie problematyki poruszanej w pracach dyplomowych.

Analiza prawna zagadnień opisywanych w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym (poruszanych w pracy dyplomowej).

Prezentacja uwag promotora dotyczących cyklicznie składanych fragmentów prac.

Metody dydaktyczne:

Seminarium ma formę grupowych konsultacji (w tym również w formie zdalnej).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:00, sala 220
co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:00, sala e-learning
Rafał Dowgier 10/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 9:00 - 10:00, sala 220
co druga niedziela (nieparzyste), 9:00 - 10:00, sala e-learning
Rafał Dowgier 10/ szczegóły
3 co druga sobota (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala 310
co druga niedziela (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala e-learning
Ewelina Bobrus-Nowińska 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)