Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz 2 330-EN1-2GER2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

KP6_UO1 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac.

E1_U01

potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu

zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin

komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały

źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych 2GER2_U01

E1_K01

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 2GER2_K01

Weryfikacja efektów kształcenia:

ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po 2 semestrze. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie minimum 51% punktów z testów innych prac pisemnych, prac domowych, pozytywna ocena aktywności podczas zajęć oraz przedstawienie prezentacji dotyczącej niemieckiej firmy.

Zakres tematów:

1. Prowadzenie rozmów telefonicznych z serwisem komputerowym, przedstawianie problemów technicznych.

2. Pisanie krótkiego formalnego maila dotyczącego zlecenia wykonania naprawy.

3. Odmiana czasowników: haben, sein, czasowników regularnych. Użycie biernika w języku niemieckim.

4. Narodowości i języki. Podawanie własnych danych osobowych.

5. Przedmioty, przybory, meble i urządzenia stanowiące wyposażenie biura.

6. Prezentacja firmy.

7. Ustalanie terminów spotkań w firmie, określanie pór dnia i godzin, wypełnianie terminarza i ustalanie terminów spotkań biznesowych, także z uwzględnieniem różnic wynikających ze stref czasowych.

Metody dydaktyczne:

KP6_UO1 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac.

E1_U01

potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu

zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin

komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały

źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych 2GER2_U01

E1_K01

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 2GER2_K01

Weryfikacja efektów kształcenia:

ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Harbig, Barbara Poskrobko 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.