Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2GER2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz 2 330-EN1-2GER2

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz 2 330-EN1-2GER2

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności słuchania, czytania oraz pisania w kontekstach zawodowych na poziomie A1

Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia języka niemieckiego ogólnego i biznesowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat drugiego języka obcego ma na celu wprowadzić podstawy w zakresie składni i leksyki z elementami języka fachowego.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: Studia niestacjonarne

Dziedzina: językoznawstwo

Dyscyplina: języki specjalistyczne

II rok/ I i II semestr studiów

Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania

0300-EN1-2GER1 0300-EN1-2GER2

Liczba godzin: 18 w sem zimowym; 18 w sem letnim

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

2 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

50 godz. w tym:

udział w zajęciach: 36 ( 2x 18 ) godz

udział w konsultacjach - 2 godz

przygotowanie do zajęć -15,

przygotowanie do zaliczeń - 15

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami

1. wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 17 godz w semestrze - 0,68 ECTS

2. o charakterze praktycznym 25 godzin- 1 ECTS

Literatura:

DaF im Unternehmen, A 1, wyd. Klett

studio d, A 1, wyd. Cornelsen

DaF kompakt, A 1, wyd. Klett

materiały online z kanałów YT do nauki języka niemieckiego dla początkujących: Benjamin-der Deutschlehrer oraz Froehlich Deutsch

Efekty uczenia się:

KP6_UO1 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac.

E1_U01

potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu

zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin

komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały

źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych 2GER2_U01

E1_K01

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 2GER2_K01

Metody i kryteria oceniania:

Punktacja, skala ocen:

Punktacja, skala ocen

100% - 91% - bardzo dobry (5.0)

90% - 81% - dobry plus (4.5)

80% - 71% - dobry (4.0)

70% - 61% - dostateczny plus (3.5)

60% - 51% - dostateczny (3.0)

poniżej 50% - niedostateczny (2)

Zaliczenie na ocenę po 4 semestrze. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z testów, prezentacji, prac domowych, a także aktywność na zajęciach.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność, pozostałe muszą być zaliczone ustnie podczas konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.