Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznes plan 330-SPM-1BP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

M. S. Mulak „Jak opracować business plan”, wyd. M&A Communications, Montreal - Warszawa 1992

A. West „Zaplanuj swój biznes”, WN PWN, Warszawa 1994

E. Filar, J. Skrzypek „Biznes plan”, Poltext, Warszawa 1996

L. Kowalczyk „Biznes plan czyli jak poznać kredytobiorcę”, wyd. TWIGGER, Warszawa 1996

R. Sitkiewicz „Twój biznes plan”, wyd. Twój Biznes, Gdynia 1998

L. Czechowski, K. Dziworska, T. Gostkowska - Drzewicka, A. Górczyńska, E. Ostrowska „Projekty inwestycyjne”, ODDK, Gdańsk 1999

L. Kupiec, T. Dębowski „Biznes plan jako instrument zarządzania firmą”, WSFiZ, Białystok 2003

Z. Pawlak „Biznesplan. Zastosowania i przykłady”, Poltext, 2006

A. Korczyn „Jak opracować biznesplan?”, Sigma, Skierniewice 2010

K. Opolski, K. Waśniewski „Biznesplan. Jak go budować i analizować?”, CeDeWu, Warszawa 2011

T. Hermaniuk „Biznes plan. Pytania i odpowiedzi”, Difin, Warszawa 2014

G. Marynowicz „101 Niezwykłych pomysłów na biznes”, Helion, Gliwice 2015

A. Tokarski, M. Tokarski, A. Wójcik „Biznesplan po polsku”, CeDeWu, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

WIEDZA

P7S_WK Student w pogłębionym stopniu zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w oparciu o wybrane narzędzia oraz kluczowe sposoby, zaawansowane metody i techniki stosowane w celu osiągania celów

rozwojowych oraz kształtowania stosunków z otoczeniem gospodarczym SP7_WK1

UMIEJĘTNOŚCI

P7S _UW Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do opracowania koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa, dobrać oraz zastosować właściwe narzędzia, metody i techniki analizy ekonomiczno-finansowej SP7 _UW1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

P7S _KK Student potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści poprzez prawidłową identyfikację szans i zagrożeń planowania działalności gospodarczej, ryzyka wynikającego z zastosowania instrumentów finansowych, uwarunkowań zasad wykorzystywania wybranych instrumentów ekonomicznych i prawnych SP7_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę na podstawie przedłożenia prowadzącemu samodzielnie wykonanej części finansowej biznes planu. Ocena uzależniona jest od procentowego udziału poprawności wykonania zadania:

51%- 60% - dostateczny

61%-70% - dostateczny plus

71%-80% - dobry

81%-90% - dobry plus

91% -100% - bardzo dobry

Zakres tematów:

Temat I Zagadnienia wprowadzające do biznes planu

1. Rodzaje planów gospodarczych

2. Pojęcie i rodzaje biznes planów

3. Zastosowanie biznes planu

4. Układ spisu treści biznes planu przedsiębiorstwa

5. Zasady metodyczne opracowania biznes planu przedsiębiorstwa

Temat II Biznes plan dla przedsięwzięć inwestycyjnych

1. Pojecie i typologia inwestycji

2. Efektywność inwestycji i sposoby jej podnoszenia

3. Rodzaje rachunku efektywności inwestycji

4. Cykl rozwojowy przedsięwzięcia inwestycyjnego

5. Układ spisu treści biznes planu projektu inwestycyjnego

6. Etapy oceny efektywności inwestycji

7. Kryteria oceny projektów przedsięwzięć inwestycyjnych

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Dębowski 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.