Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje w biznesie 330-SPM-1NWB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Dąbrowski P.J. (1991). Praktyczna teoria negocjacji. Warszawa: "SORBOG" Sp. z o.o.

Mastenbroek W. (1996). Negocjowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Cialdini R. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Dakowicz A. (1996). Strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Test, 4, 181-184.

Nierenberg G.I. (1994). Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu. Warszawa: Wydawnictwo STUDIO EMKA.

Efekty uczenia się:

1. Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w oparciu o wybrane narzędzia oraz kluczowe sposoby, zaawansowane metody i techniki stosowane w celu osiągania celów

rozwojowych oraz kształtowania stosunków z otoczeniem gospodarczym - WIEDZA (SP7_WK1)

2. Absolwent potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze różnicowanym kręgiem odbiorców, w tym poprzez przygotowywanie i prowadzenie negocjacji zmierzających do osiągnięcia porozumienia korzystnego dla obu stron oraz stosowania odpowiednich technik i strategii negocjacyjnych - UMIEJĘTNOŚCI (SP7_UK1)

3. Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu lub wykorzystania negocjacji jako formy poszukiwania optymalnego rozwiązania - KOMPETENCJE SPOŁECZNE (SP7_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie testu jednokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

1. Współzależność stron prowadzących negocjacje (gra decyzyjna XY).

2. Praktyczne prowadzenie negocjacji.

a) przygotowanie strategii negocjacyjnych

b) podział ról w zespole

c) realizacja przygotowanej strategii negocjacyjnej (rejestracja video)

d) omówienie procesu negocjacyjnego w oparciu o materiał filmowy

3. Cechy negocjatora ważne w prowadzeniu negocjacji.

Metody dydaktyczne:

Praca w grupie, symulacja procesów prowadzenia negocjacji rejestrowana przy użyciu kamery.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Dakowicz 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.