Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makro i mikroekonomia 370-AN1-1MIM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

przedstawiono w części A

Efekty uczenia się:

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

KA6_WK2; KA6_UW2; KA6_KO3 – zaliczenie pisemne 100%

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie przedmiotu Ekonomia odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego w sesji zimowej. Egzamin zawiera zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte.

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia na egzaminie co najmniej 51% możliwych punktów. Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych w ramach przedmiotu są zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r. (z poźn. zm.)

Wyniki testu będą dostępne po sprawdzeniu przez prowadzącego.

Termin zaliczenia podany zostanie na zajęciach.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii.

Temat 2. Mechanizm rynkowy. Mechanizm konkurencji w gospodarce

Temat 3. Teoria równowagi konsumenta.

Temat 4. Teoria równowagi przedsiębiorstwa.

Temat 5. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych. Wzrost i rozwój gospodarczy.

Temat 6. Gospodarka rynkowa i etatystyczna. Rola państwa w gospodarce.

Temat 7. Pieniądz, stopa procentowa, bank.

Temat 8. Koniunktura gospodarcza.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- Wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji - w trybie stacjonarnym i zdalnym (zgodnie z organizacją zajęć na Wydziale Prawa UwB).

Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie synchronicznej (tj. zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).

Student ma możliwość odbycia konsultacji u prowadzącego wykład (stacjonarnie na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB lub zdalnie - po uprzednim umówieniu się via mail) . Terminy konsultacji dostępne na karcie prowadzącego w USOS.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 312
Ewa Gruszewska 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)