Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biopsychologiczne determinanty przestępczości 370-KN2-1BDP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG4 - teorie prawne oraz mechanizmy psychospołeczne warunkujące życie człowieka i realizację jego potrzeb, w tym trudności z tym związane - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy e-learningowej,

KA7_WG5 - pogłębionym stopniu złożone uwarunkowania o charakterze prawno-społeczno-biologicznopsychologicznym zachowań człowieka jako sprawcy i ofiary przestępstwa - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy e-learningowej

KA7_WK1 - w pogłębionym stopniu wybrane problemy i zjawiska związane z rodzajami środowisk kształtujących rozwój człowieka - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy e-learningowej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW1 - we właściwy sposób dobierać źródła informacji o prawnych i kryminologicznych aspektach przestępczości - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

KA7_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, dotyczących prawnych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych przyczyn rozwoju przestępczości lub jej stanu na poziomie krajowym, międzynarodowym - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny Odpowiedzi opisowe na trzy pytania z listy zagadnień podawanej w czasie wykładów lub test. Skala ocen od 2 do 5. Poprawne wykonanie co najmniej 75 % zadań e-learningowych w ramach wykładów podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Zagadnienia wprowadzające

Relacje psychologii i kryminologii a przestępczość, Analiza case study

Teorie biologiczne uwarunkowania zaburzeń

Teorie psychologiczne uwarunkowania zaburzeń

Zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe

Etiologia przestępczość nieletnich, kobiet, osadzonych

Etiologia przestępczości kryminalnej, seksualnej

Etiologia przestępczości narkotykowej, gospodarczej

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć wykorzystana zostanie metoda wykładu, prezentacji multimedialnej, a także dyskusji oraz pracy w grupach, oraz zajęci e-learningowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paulina Pawluczuk-Bućko 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.